19 października odbyła się, w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, inauguracja cyklu spotkań edukacyjnych zorganizowanych przez nauczycieli. Projekt ten to Akademia Skutecznego Rodzica Edycja 2018/2019.

W spotkaniu wzięli udział rodzice dzieci z różnych szkół z terenu Szczecina, nauczyciele oraz zaproszeni goście, m.in. z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie – p. Iwona Potrykus Zastępca Dyrektora Wydziału, z Kuratorium Oświaty w Szczecinie – p. Marzenna Słowikowska i p. Krzysztof Borys (wizytatorzy KO), p. Agnieszka Czeglik Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej d.s. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, a także dyrektorzy szkół z terenu miasta, pracownicy Kliniki Dilige zajmującej się wszechstronną pomocą terapeutyczną dla dzieci i dorosłych.Gości powitała p. mgr Joanna Połeć-Trusiuk – Dyrektor Szkoły.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Nikołajew, który wprowadził nas w istotę zajmowania się dzieckiem jako podmiotem naszych działań, przede wszystkim w kontekście socjalizacji pierwotnej i wtórnej oraz konieczności dawania przykładu i zaszczepiania wartości niesionych, np. przez wielopokoleniowość w rodzinie.

W kolejnej części spotkania dr n. med. Monika Mak – kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii PUM – w bardzo ciekawym wykładzie o „Motywowaniu dzieci do nauki i odrabiania zadań domowych z elementami mindfulness” przybliżyła tematykę motywacji, organizowania i stosowania pochwał, które mogą w skuteczny sposób pomóc w wypracowaniu długofalowej optymalnej realizacji obowiązków szkolnych. Zwróciła również uwagę na to, że odpowiednie uwolnienie umysłu od rzeczy, które nie są istotne pomaga w doskonaleniu percepcji oraz pozyskaniu głębokiej wiedzy w procesie kształcenia.

W przerwie kawowej można było porozmawiać osobiście z dr Moniką Mak i przygotować się do zadania pytań, na które prelegentka udzieliła odpowiedzi w ostatniej części spotkania.

Mamy nadzieję, że wezmą Państwo udział w kolejnych spotkaniach przygotowanych przez Szkołę. Najbliższy temat to „Moje dziecko w klasie integracyjnej”. Prelegentem będzie p. mgr Joanna Agapow – terapeuta i diagnosta CPP w Szczecinie – 23.11.2018 r., godzina 16.30, natomiast 14.12.2018 r. o godzinie 16.30 p. dr hab. Barbara Ostapiuk (logopeda, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego) opowie nam o tym „Jak wspierać dziecko z wadą wymowy”.

Zapraszamy serdecznie do zapisów pod numerem telefonu 91 433 29 24.

Koordynator ASR – Marek Ryży