23 listopada w ramach Akademii Skutecznego Rodzica odbyło się spotkanie z panią mgr Joanną Agapow (diagnostą i terapeutą w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie).

Tym razem nasz Ekspert opowiedział o funkcjonowaniu dziecka w klasie integracyjnej. Pani Joanna przybliżyła nam kwestie związane z organizacją takich klas oraz celami kształcenia integracyjnego.

Dowiedzieliśmy się jak bardzo potrzebne jest właściwe organizowanie zespołu klasowego oraz poznaliśmy „wady” i „zalety” integracji. Pani Agapow przybliżyła również zagadnienia dotyczące szkół z oddziałami integracyjnymi, które regulują dokumenty tworzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz akty prawa miejscowego.

W przerwie kawowej uczestnicy rozmawiali miedzy sobą oraz przygotowali się do zadania pytań kierowanych w ostatniej części spotkania.

Pytań było mnóstwo. Rodzice w żywej dyskusji uzyskiwali odpowiedzi na pytania kierowane zarówno do Eksperta, jak i dyrektor Szkoły mgr Joanny Połeć-Trusiuk.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w piątkowym spotkaniu spełniło oczekiwania przybyłych gości.

Tym samym zapraszamy na kolejne spotkanie 14 grudnia (piątek) o godzinie 16.30. Pani dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. US opowie nam o tym „jak możemy wspierać dziecko z wadą wymowy”.

 

Marek Ryży

Koordynator ASR