Cele i zadania Integracji sensorycznej:

 

- usprawnianie percepcji wzrokowej,

- doskonalenie motoryki dużej,

- usprawnianie małej motoryki i ćwiczenia grafomotoryczne,

- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,

- stymulacja układu przedsionkowego,

- relaksacja,

- usprawnianie funkcji czuciowych,

- ćwiczenia równoważne,

- usprawnianie ogólnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności,

- regulacja napięcia mięśniowego.