Zakres zadań psychologa szkolnego

l) Prowadzenie badań diagnostycznych i analiza dokumentacji niezbędna do ustalenia grup terapeutycznych spośród dzieci uczęszczających do klas integracyjnych.

2) Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwoju potencjalnych możliwości ucznia.

3) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu określenia form pomocy psychologicznej.

4) Podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec  uczniów, rodziców i nauczycieli.

5) Wspieranie rodziców, wychowawców i nauczycieli w działaniach prowadzących do wszechstronnego rozwoju uczniów.

6) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7) Zapobieganie zaburzeniom zachowania, minimalizowanie skutków zaburzeń  rozwojowych.

8) Włączanie się do prac działań wynikających z programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki.

 

Od roku szkolnego 2011/2012 prowadzenie badań diagnostycznych pięciolatków i sześciolatków z gr. „0”. 

Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek   -   8,00 – 13,30

Wtorek            -   8,00 – 14,15

Środa               -  8,00 – 13,40

Czwartek         -  10,30 – 15,20

          Piątek              -  8,00 – 13,30