RADA  RODZICÓW                                 

 

przewodniczący        :  Marzena Mila - Kortas  

zastępca                  :  Elżbieta Sołoniuk  

skarbnik                  :  Paweł Wiśniewski