Myślą przewodnią w marcowych zajęciach świetlicowych było utrwalanie uczniom podstawowych zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego. Dzieci w grupach opracowywały katalog zasad mieszczących się pod pojęciami: - kultura słowa, - kultura bycia (zachowania się), - kultura ubioru i wyglądu, - kultura spożywania posiłków, - kultura zdrowotna i fizyczna.

 Nasi tegoroczni laureaci konkursu na damę i dżentelmena to:

- z grupy 0
Amelia Pawłowska i Michał Trusiuk
- z klas pierwszych
Maja Klebańska i Olek Orłowski
-z klas drugich
Estera Rotkiewicz i Grześ Antonowicz
- z klas trzecich
Julia Skałacka i Konrad Pietkiewicz

 

W oparciu o pomysły wypracowane w grupach powstał Kodeks Kulturalnego Ucznia, który został zaprezentowany na tablicy przed świetlicą szkolną. Jak co roku wybieraliśmy również damę i dżentelmena świetlicy ( każdy uczestnik świetlicy mógł oddać swój głos na wybranego kandydata).