RAMOWY PLAN DNIA

Zajęcia odbywają się w kilku pomieszczeniach w całej szkole (wg potrzeb). Dzieci przebywają w grupach o podobnym wieku i zainteresowaniach.

 

GODZINA                          RODZAJ ZAJĘĆ

7:00 - 8:00                          Zajęcia dowolne (czytanie czasopism, przygotowanie do zajęć). 

10:50 - 11:30                      Zajęcia kulturalno - oświatowe, zajęcia komputerowe.

11:30 - 12:00                      Gry i zabawy stolikowe. 

12:00 - 14:00                      Obiad - wspólny posiłek, zabawy konstrukcyjne.  

14:00 - 15:00                      Zajęcia dydaktyczne, zajęcia komputerowe. 

15:00 - 16:00                      Zajęcia rekreacyjne,  

16:00 - 16:30                      Gry i zabawy rozrywkowe, zajęcia dowolne.

  

Świetlica czynna jest codziennie od 7.00 do 16.30