ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. GRODZKA 23, 70 – 543 SZCZECIN

     

 Ogłasza 

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY WRAZ Z RODZICAMI

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO         

 „JABŁKO – MÓJ ULUBIONY OWOC”:

 

W ZWIĄZKU ZE „ŚWIĘTEM JABŁKA”

W DNIACH 26 – 30 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU ZAPRASZAMY

RODZICÓW I DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

1     ORGAZNIZATOREM KONKURSU JEST ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SZCZECINIE.

2    UCZESTNIKAMI SĄ RODZICE I DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEJ SZKOŁY.

3    PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST PRACA PLASTYCZNA WYKONANA PRZEZ RODZINĘ W FORMACIE A3.

4    TEMATEM PRACY JEST „JABŁKO – MÓJ ULUBIONY OWOC”.

5    TECHNIKA PRACY DOWOLNA – RYSUNEK, OBRAZEK, WYCINANKA, KOLAŻ, PATCHWORK itp.

6    PROSIMY O SKŁADANIE PRAC DO ŚWIETLICY DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU ( PODPISANE IMIĘ, NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA ). ZOSTANĄ ONE WYWIESZONE DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.

7    RODZICE Z DZIEĆMI ODDAJĄ SWÓJ GŁOS NA NAJŁADNIEJSZĄ PRACĘ WRZUCAJĄC KARTKĘ DO PUDEŁKA Z NUMEREM PRACY DO DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU (KAŻDA RODZINA ODDAJE JEDEN GŁOS).

8    OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 30 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU NA TABLICY INFORMACYJNEJ.

9    PRACE, KTÓRE UZYSKAJĄ NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ GŁOSÓW OTRZYMAJĄ NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

10  PRACE KONKURSOWE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ ŚWIETLICY.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I SUKCESÓW W KONKURSIE.

  

Organizatorzy