Kryteria stosowane przy przyjęciu kandydatów spoza obwodu:

1. Dziecko w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej szkole   -  20 punktów

2. Dziecko posiada rodzeństwo w tej szkole - 20 punktów

3. Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów dziecka pracuje w zakładzie znajdującym się na terenie obwodu szkoły - 10 punktów

4. Krewni dziecka (babcia/dziadek), wspierających rodziców/prawnych opiekunów w sprawowaniu opieki, mieszkają na terenie obwodu szkoły. - 5 punktów

5. Rodzic/prawny opiekun jest absolwentem szkoły. - 3 punkty


Dzień Otwarty Szkoły będzie w sobotę 14.03.2015 roku

w godzinach 10.00 - 13.00

ZAPRASZAMY!!!