Rekolekcje 

08, 09, 10 marca 2016 

/wtorek, środa, czwartek/


> klasy 0 – III                 845 – 1130   /wtorek, środa, czwartek/

> klasy IV – VI               900 – 1145   /wtorek, środa/

                                           845 – 1145   /czwartek/


            Dni rekolekcji nie są dniami wolnymi dla uczniów!!!

Klasy młodsze po spotkaniu w kościele, a klasy starsze przed takim spotkaniem mają obowiązkowe zajęcia z wychowawcą w klasach.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, w czasie rekolekcji w Katedrze

mają zapewniona opiekę w świetlicy szkolnej.

Wszyscy uczniowie uczestniczą w warsztatach z wychowawcami w klasach.


* Świetlica czynna w godzinach 700 - 1630.