Apel rozpoczynający nowy rok szkolny odbędzie się 01.09.2016r.

o godzinie 9.00 na boisku szkolnym.

W razie niesprzyjającej aury klasy 0 i I w sali gimnastycznej,

reszta klas w salach lekcyjnych.