STOŁÓWKA SZKOLNA

Osoby zainteresowane korzystaniem ze stołówki szkolnej

w roku szkolnym 2016/2017

prosimy o zapisywanie dzieci na posiłki

( śniadanie - grupa "0" i klasa I oraz obiady)

u intendenta od 1.09.2016 r. 

Posiłki będą wydawane od 5.09.2016 r.

Cena śniadania dla ucznia gr. "0" i klasy I wynosi 1,20 zł

Cena obiadu (zupa + II danie) dla ucznia wynosi 3,80 zł

(można wykupić tylko zupę w cenie 1,50 zł)

 

Opłaty za posiłki w danym miesiącu wnosi się w kasie szkoły (sekretariat) lub przelewem na konto bankowe :

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

w terminie – pierwszych trzech dni roboczych miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu opłaty (należy złożyć pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły).

Nieobecności dzieci na posiłkach (wyprowiantowania) należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie 091 433 29 24 w.111 u intendenta (stołówka szkolna) lub w sekretariacie szkoły:

  • śniadania - najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia

  • obiady – najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.

Wyprowiantowania będą odliczane od opłat w kolejnym miesiącu.

Wszelkie zmiany w zapisach dzieci na posiłki prosimy zgłaszać u intendenta (stołówka szkolna).