Dziś (01.04.19) uczniowie klas pierwszych i drugiej brali udział w zajęciach prowadzonych przez policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariuszki uczyły Młodych Marynarzy jak bezpiecznie przechodzić przez jednię. Składamy serdeczne podziękowania Radzie Osiedla "Stare Miasto", a w szczególności p. Małgorzacie Zychowicz-Prus za zorganizowanie tak ważnej lekcji.