Ratownik medyczny to osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Dzięki uprzejmości Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w klasie 1b pojawił się ratownik medyczny pan Krzysztof Radek, który opowiedział o swojej pracy, uczył jak wezwać pomoc oraz przeszkolił uczniów do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Bardzo dziękujemy w imieniu swoim i dzieci; pani Marii Flisznik i panu Krzysztofowi Radkowi za wspaniałe spotkanie i szkolenie.