Szczeciński Budżet Obywatelski 2020. Oddaj swój głos i wybierz co powstanie w Szczecinie!

Punktualnie w południe 22 listopada rozpocznie się głosowanie na projekty tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, które potrwa do 6 grudnia również do południa.

W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 122 pomysłów, które znalazły się na liście do głosowania, z tego 39 to projekty ogólnomiejskie, a 83 lokalne.

Zobacz gdzie oddasz swój głos:

 https://sbo.szczecin.eu/sites/default/files/inline-files/Punkty_glosowania_SBO.pdf

Do dyspozycji mieszkańców jak co roku będzie również BUDŻETOBUS.

Zobacz harmonogram BUDŻETOBUSA:

https://sbo.szczecin.eu/sites/default/files/inline-files/Bud%C5%BCetobus_trasy_przejazdow_0.pdf

Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Zobacz listę projektów:

https://sbo.szczecin.eu/node/120?fbclid=IwAR11TJzy11lgQnmLd6mUncqQMyWNd4I8xM_aXWrknrIHts7cSRs_olS8RJ4

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim:

www.sbo.szczecin.eu<http://www.sbo.szczecin.eu/>