Cambridge English Penfriends

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie z klas 4, 5 i 8  dołączyli do międzynarodowego projektu ‘’Cambridge English Penfriends’’ wspieranego przez Cambridge English Language Assessment. Projekt polega na wymianie pocztówek online z uczniami z całego świata, dla których język angielski jest językiem obcym. Dzięki temu dzieci mają możliwość doskonalenia sprawności językowych, poznawania nowych kultur i zawierania znajomości z rówieśnikami z krajów zagranicznych. Uczestnicy projektu wymieniając informacje o sobie, swoim otoczeniu, uczą się współpracy oraz integrują się społecznie i kulturowo.Nasi uczniowie korespondują obecnie z uczniami z Niemiec, Brazylii, Indii, czy Włoch. Prace naszej młodzieży zostały wyróżnione na stronie internetowej projektu, na której mogą je podziwiać uczniowie z innych krajów i nadsyłać zgłoszenia do chęci współpracy z nami. Planujemy rozpocząć współpracę z placówkami zinnych państw, np. Turcji, Hiszpanii, Łotwy.Projekt wzbudza ogromne zainteresowanie uczniów kulturą i obyczajami występującymi w innych krajach oraz rozwija umiejętności plastyczne.

https://penfriends.cambridgeenglish.org/