Od stycznia 2020 r. uczniowie SP 63 realizują międzynarodowy projekt "Develop our  European heritage" na platformie e-twinning. Projekt skoncentrowany jest na wspólnym odkrywaniu  przez  uczniów z różnych krajów europejskich rozmaitych aspektów tradycji i dziedzictwa związanego z własną  kulturą  oraz obyczajowością krajów zagranicznych. Głównym celem programu jest uświadamianie i  wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej i podtrzymanie tradycji. Program nastawiony jest również na rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z  wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, rozwijanie kreatywności u dzieci, wzbudzanie  tolerancji oraz zwiększenie motywacji do nauki języków obcych.  Każdego miesiąca uczniowie mają do zrealizowania zadanie – challange. Pierwszym naszym działaniem  było stworzenie krótkich opisów własnej osoby (m.in. tego, skąd pochodzimy, co lubimy, jaka jest nasza  szkoła) w formie prezentacji multimedialnych.  Następnie na lekcji języka angielskiego tworzyliśmy logo,  które miało symbolizować nazwę projektu, tj. "Develop our European heritage". Podczas realizacji tego  przedsięwzięcia uczniowie wykazali się niesamowitą pomysłowością i pracowitością. W przyszłości czeka  nas przygotowanie prezentacji na temat wylosowanego kraju z partnerskiej szkoły, w której przedstawimy  jego sztukę, kulturę, tradycje, historię, i kuchnię. Następnie będziemy tworzyć quiz na temat wskazanego  kraju. Na zakończenie projektu każda grupa przeprowadzi lekcję online na wybrany przez siebie temat.  Oprócz wymiany doświadczeń językowych, uczesnicy mają możliwość nawiązania bezpośredniej relacji z  równieśnikami z krajów obcojęzycznych. Jest to również doskonała okazja do integracji naszych uczniów  poprzez zabawę i naukę jednocześnie. W projekcie biorą udział placówki edukacyjne z Turcji,  Bułgarii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, i Czech.  Realizacją projektu zajmuje się klasa 5a i 5b.