INFORMACJA dla uczniów klas VIII
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ znajduje się informacja dyrektora CKE z 16.03.2020r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów. Jest to dodatkowa forma powtórki przed zbliżającym się egzaminem.
Zachęcamy wszystkich uczniów z klas ósmych do maksymalnego wykorzystania czasu i rozwiązywania jak największej ilości różnego rodzaju zadań powtórkowych.