Link do wniosku - wniosek

  • Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  •  Nie przyjmujemy do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.
  •  Na stronie internetowej placówki umieszczony został wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  •  Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •  Po zebraniu deklaracji Dyrektor dokonuje kwalifikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
  •  Powiadomimy rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
  •  Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia.
  •  Szacujemy, że w poniedziałek  18 maja oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi będzie w pełni gotowy na przyjęcie dzieci i zostanie przywrócona ich działalność w zmienionych warunkach pracy.