Biorąc pod uwagę wciąż pojawiające się nowe zakażenia wśród pracowników SP63zOI, w oparciu o opinię PSSE w Szczecinie przedłużam zawieszenie działań SP63zOI, w tym oddziałów przedszkolnych i szkolnych, w trybie stacjonarnym do dnia 27.11.2020r. włącznie. Informuję jednocześnie, że zajęcia we wszystkich oddziałach szkolnych i przedszkolnych odbywają się codziennie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Joanna Połeć-Trusiuk

Dyrektor SP63OI