W związku z potwierdzonymi zachorowaniami nauczycieli uczących w grupach 0a i 0b wszystkie dzieci i pracownicy z tych grup, którzy byli na terenie placówki 11.12.2020r. zostali objęci kwarantanną do dnia 21.12.2020r. włącznie. Dzieci z grup 0, które nie korzystały z opieki w dniach 10-11 grudnia mogą na czas kwarantanny dołączyć do grup młodszych. Zalecam jednak obserwację domową do 22.12.2020r.

Joanna Połeć-Trusiuk

Dyrektor Szkoły