• Jesteś nastolatkiem?
  • Doświadczasz kryzysu w związku z sytuacją kwarantanny narodowej w okresie ferii?
  • Chciałabyś/-łbyś z kimś o tym porozmawiać?

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną  dla uczniów z terenu naszej poradni. Osoby, które doświadczają sytuacji kryzysowej z powodu pandemii mogą skorzystać z konsultacji.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w sekretariacie PPP1 tel. 91 433 30 12 . Konsultacja niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego. Młodzież powyżej 18 r. ż może zgłosić się i uczestniczyć w konsultacjach samodzielnie.

Istnieje możliwość bezpośrednich spotkań w poradni, rozmów telefonicznych lub wideorozmowy za pośrednictwem Skype’a,  Formuła spotkań będzie uzależniona od odgórnych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej oraz preferencji ucznia.

Nasz szkolny telefon zaufania (nr: 517 600 036) będzie znów dostępny po feriach do tego czasu można skorzystać z pomocy specjalistów z PPP1.