W ostatni wtorek sala 31 przeistoczyła się w wielką pracownię malarską. Cała grupa zaopatrzona w pędzle i farby malowała przy muzyce zimowe krajobrazy. Dzieci malowały swoje wspomnienia z zabaw na śniegu, opowiadały o lepieniu bałwana, rzucaniu śnieżkami, lepieniu kul śniegowych. Było twórczo, ciekawie i…zimowo. Malowanie na folii dostarczyło dzieciom wielu głębokich bodźców: dotykowych, słuchowych, wzrokowych."