Jak wiadomo, dzieci z wielkim zaciekawieniem interesują się otaczającym je światem. A najlepszym sposobem zaspokojenia ich ciekawości są zabawy badawcze oraz eksperymenty o charakterze badawczym. W zeszłym tygodniu grupa 0A podjęła się wykonania różnych doświadczeń. Zrobiliśmy m.in wulkan z wybuchową lawą, masę nienewtonowską oraz "lampę lawę". Eksperymenty wzbudziły ogromne zainteresowanie i emocje u przedszkolaków na tyle, że wpisały się na stałe do naszych zajęć.