konkurs dla klas 1-3
 
Mały Samorząd Uczniowski przy współpracy z Panem Tomaszem Wieczorkiem - znakomitym przewodnikiem po Szczecinie zachęcają do udziału w konkursie plastyczno-literacko -fotograficznym  pt. Zamek Książąt Pomorskich widziany oczami dziecka.
 
1.Konkurs skierowany do uczniów klas 1-3 SP 63 z O.I. w Szczecinie
2.Pomysłodawcą konkursu jest przewodnicząca MSU Nina Wieczorek
3.Celem konkursu jest propagowanie wiedzy nt. historii Szczecina i Zamku Książąt Pomorskich oraz jego dziejów.
4.Prace w formacje a4 (zdjęcia mogą być 15x20 ) proszę dostarczać do opiekunów MSU do p. Anny Sztolcman sala 37 i p. Elżbiety Makulus sala 38
5.Termin wykonania pracy konkursowej do 19 marca 2021r.
6.Nagrody: pierwsze trzy miejsca nagrody rzeczowe, dyplomy i spacer z przewodnikiem Panem Tomaszem Wieczorkiem po Szczecinie z najbliższą rodziną, pozostałe miejsca słodki upominek i dyplom pamiątkowy.
7.Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność organizatora czyli MSU.
8.Po rozstrzygnięciu konkursu organizator  zobowiązuje się zrobić wystawę prac w holu szkoły i podać wyniki na stronie szkoły.
 
Mały Samorząd Uczniowski