Wszyscy wiemy czym jest rysunek, malarstwo, grafika czy rzeźba. A czym jest asamblaż? Na lekcjach plastyki, klasy siódme podjęły ten temat.  

Asamblaż to forma artystyczna, będąca odmianą kolażu, według której tworzy się trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów gotowych. Praca złożona z różnego rodzaju przedmiotów: codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów. 
A oto prace naszych uczniów, którzy zmierzyli się z tą formą artystyczną. Prace są ciekawe, a niekiedy zaskakujące pod względem treści.