Warsztaty z robotyki.

Robotyka zajmuje się budowaniem robotów i programowaniem ich ruchu. Dziś jej tajniki poznali uczniowie klasy 3b. Stworzyli oni swojego robota w postaci kuszy. Budowali kuszę z klocków lego, podłączali kabelki, aby potem zaprogramować jej ruch. Działali w parach. Zwieńczeniem ich wysiłków było strzelanie z kuszy do celu. Mega zabawa-  takie opinie wygłaszali po wspólnej pracy🙂 zorganizowanej przez firmę ,, Twój robot „