Dnia 09.10.2021r. Odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiajace najważniejsze punkty swojego programu.
 
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu MSU:
 
Przewodnicząca:
Gabriela Pacyna klasa 3c
Zastępcy:  Filip Trzyna klasa 1c
Amelia Matysiewicz klasa 3a
 
Opiekunowie MSU::
p. Anna Sztolcman
p. Elżbieta Makulus
 
Zwycięzcą gratulujemy i życzymy sukcesów podczas pracy na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej.