Przerwa na czytanie!!!

18 października nasza szkoła wzięła udział po raz pierwszy w akcji “Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Wydarzenie to było okazją do wspólnej zabawy i zwykłego “bycia razem”. Młodszym uczniom pomagali starsi koledzy i nauczyciele. Przypomnieliśmy sobie, jaką radość i niezmierne korzyści daje czytanie książek.