Uczniowie klas II biorą udział w Ogólnopolskimi Projekcie Edukacyjnym „Europa i ja”. Celem projektu jest między innymi przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, a przede wszystkim nauka przez zabawę. Krajem, który będą poznawać nasi drugoklasiści na zajęciach kształcących kreatywność to Hiszpania. W ramach projektu uczniowie wykonali już pierwsze zadanie, w którym zapoznali się z symbolami narodowymi Hiszpanii, zapoznali się ze stolicą tego kraju, symbolami narodowymi, hymnem oraz poznali słynnych hiszpańskich malarzy, architektów, piłkarzy oraz kluby piłkarskie.