W bieżącym roku szkolnym  uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK. Uczestnicy rozwiązywali zadania zintegrowane  z języka polskiego, matematyki, przyrody oraz zadania sprawdzające znajomość słownictwa i podstawowych zwrotów angielskich. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie klasy 2C. Karina Rabenda uzyskała tytuł laureata Olimpiady OLIMPUSEK – nauczanie zintegrowane, Ernest Żukowski zdobył tytuł laureata Olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego. Serdecznie gratulujemy!