Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.09.2023

Zebrania z rodzicami

14.09.2023

Rada Pedagogiczna

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2023/2024

 

do 29.09.2023

Spotkania zespołów nauczycieli ds. IPET

(dot. uczniów z nowymi orzeczeniami)

13.10.2023

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

01.11.2023

Wszystkich Świętych

02-03.11.2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10.11.2023

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

21.11.2023

Zebrania z rodzicami

08.12.2023

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen zachowania. Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie zachowania – konsultacje z rodzicami

21.12.2023

Spotkania świąteczne klas

22.12.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23-31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2024

Wystawienie ocen śródrocznych

09.01.2024

Zebranie z rodzicami

11.01.2024

Rada Klasyfikacyjna

 

15.01.2024- 26.01.2024

FERIE ZIMOWE

30.01.2024

Rada Plenarna

19.03.2024

Zebrania z rodzicami

28.03-02.04.2024

Wiosenna Przerwa Świąteczna

13.05.2024

Propozycje ocen rocznych oraz ocen zachowania. Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie zachowania

14.05.2024

Egzamin Ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

15.05.2024

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka- godz. 09:00

16.05.2024

Egzamin Ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

08.06.2024

FESTYN RODZINNY

10.06.2024

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

11.06.2024

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język matematyka - godz. 09:00

12.06.2024

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

11.06.2024

Zebrania z rodzicami

12.06.2024

Wystawienie ocen rocznych

17.06.2024

Rada Klasyfikacyjna

21.06.2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2024

Rada Plenarna

21.06.24-31.08.24

FERIE LETNIE