Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       07.09.2021

Zebrania z rodzicami

14.09.2021

Rada Pedagogiczna szkoleniowa +  zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego  na rok 2021/2022  

 

do 30.09.2021

Spotkania zespołów nauczycieli ds. IPET

12.10.2021

Konsultacje z rodzicami

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2021

Narodowe Święto Niepodległości

16.11.2021

Zebrania z rodzicami

17.12.2021

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen z zachowania.                                                Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych  z przedmiotów nauczania  i  nagannej ocenie  zachowania – konsultacje z rodzicami

22.12.2020

Spotkania świąteczne klas

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2022

Wystawienie ocen śródrocznych

18.01.2022

Zebranie z rodzicami

25.01.2022

Rada Klasyfikacyjna

 

31.01.2022-   11.02.2022

FERIE ZIMOWE

15. 02.2022

Rada Plenarna

22.02.2022

Konsultacje z rodzicami

22.03.2022

Zebrania z rodzicami

14-19.04.2022

Wiosenna Przerwa Świąteczna

26.04.2022

Konsultacje z rodzicami

13.05.2022

Propozycje ocen rocznych oraz ocen zachowania.                                             Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych                                                             z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie  zachowania

17.05.2022

Zebrania z rodzicami

24.05.2022

Egzamin Ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

25.05.2022

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka- godz. 09:00

26.05.2022

Egzamin Ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

13.06.2022

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

14.06.2022

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język matematyka - godz. 09:00

15.06.2022

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

14.06.2022

Wystawienie ocen rocznych

14.06.2022

Konsultacje z rodzicami

20.06.2022

Rada Klasyfikacyjna

24.06.2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06.2022

Rada Plenarna

27.06.22-31.08.22

FERIE LETNIE

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżury nauczycieli (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

 

            23.12.2021

czwartek

 

24.12.2021

piątek

 

27.12.2021

poniedziałek

 

28.12.2021

wtorek

 

29.12.2021

środa

 

30.12.2021

czwartek

 

31.12.2021

piątek

 

             

07.01.2022

piątek

 

02.05.2022

poniedziałek

 

01, 02, 03.06.2022

środa, czwartek (dni projektów edukacyjnych)

piątek – 60 urodziny szkoły (Festyn)

 

               

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

07.01.2022

piątek (1 dzień)

02.05.2022

poniedziałek (1 dzień)

17.06.2022

piątek po Bożym Ciele  (1 dzień)

24, 25, 26.05.2022

Egzamin Ósmoklasisty (3 dni)

 

 

 

I półrocze: 01.09.2020 – 25.01.2022

II półrocze: 26.01.2022 – 24.06.2022