Jeśli chcesz:

 

  • wysyłać i otrzymywać pocztówki z całego świata
  • rozwinąć swoje umiejętności pisania w języku angielskim
  • poszerzyć wiedzę z zakresu geografii, historii czy kultury

przystąp do międzynarodowego projektu Postcrossing

 

Już ponad 748 637 uczestników z 214 krajów, terytoriów i obszarów świata wysłało ponad 49 431 797 pocztówek. Dołącz do nich i Ty!

Informacje szczegółowe:

 

  • aby przystąpić do projektu należy posiadać swój adres e-mail
  • należy zarejestrować się na stronie https://www.postcrossing.com/,
  • aby otrzymywać pocztówki należy podać swój dokładny adres,
  • uczniowie ponoszą koszt zakupu pocztówki i znaczka

(pocztówka ok. 1,30zł, znaczek pocztowy za granicę - 5zł)

  • treść pocztówek formułowana jest w języku angielskim

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 19 listopada br.

 

Późniejsze spotkania, w trakcie których można uzyskać pomoc:

- w zarejestrowaniu się na stronie,

- w sprawdzeniu poprawności językowej treści wysyłanych pocztówek,

- w tłumaczeniu treści otrzymanych pocztówek,

- w rozwiązywaniu bieżących problemów itp.

będą  odbywać się w grupach lub indywidualnie w terminie uzgodnionym
z nauczycielem.

 
   

 

 

 

Opiekun projektu: Natalia Łyczek

(nauczycielka języka angielskiego)