Podręczniki  kl. I - IIIrok szk. 2020/2021

Lp

Klasa

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

1

 

 

Klasa I

/dotacja/

 

 

„NOWI TROPICIELE kl. I” – box,

E. Burakowska

A. Banasiak

A. Burdzińska, …..

WSiP

815/1/2017

2

„Super Heroesdla klasy I”

podręcznik i materiały ćwiczeniowe

Adlard R., Sikorska-Banasik D., Smółkowska E.

Wyd. Nowa Era

1095/1/2020

 

3

Klasa I

/we własnym zakresie/

„Pan Bóg jest naszym Ojcem”  - dwie części

ks. dr P. Płaczek

Wydawnictwo św. Wojciech Poznań

AZ-11-01/18-PO-1/20

zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/18

4

 

Klasa II

/dotacja/

 

 

„NOWI TROPICIELE kl. 2 ” - box

 

 

M. Kozubska

E. Krawczyk

L. Zastąpiło

WSiP

 

 

Wyd. Szkolne PWN

 

815/2/2018

 

 

789/2/2018

5

„ABC Deutschneu. Podręcznik do języka niemieckiego dla kl. 2”  + ćwiczenia

 

7

Klasa II

/we własnym zakresie/

„Idziemy do Jezusa. Podręcznik do nauki religii do kl. 2”

ks. K. Melnicki

E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12

8

 

Klasa III

/dotacja/

„NOWI TROPICIELE kl. 3” - box

 

WSiP

 

815/5/2019-815/6/2019

9

„GOLD SPARKS 3. Podręcznik do języka angielskiego do klasy 3” + ćwiczenia

M. Szpotowicz

P.A.Davies, C.Graham

Oxford University Press

783/3/2018

10

Klasa III

/we własnym zakresie/

„Jezus jest z nami. Podręcznik do nauki religii w klasie 3” + ćwiczenia

ks. J. Czerkawski

E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

 

              Podręczniki  kl. IVrok szk. 2020/2021

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Język polski

 

/dotacja/

„Jutro pójdę w świat. Język polski dla klasy 4” – podręcznik + ćwiczenia

H. Dobrowolska

M. Dobrowolska

WSiP

868/1/2017

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik dla kl. 4” + ćwiczenia

H. Lewicka

M. Kowalczyk

WSiP

787/1/2017

3

J. niemiecki  kl. 4c

/dotacja/

„Wir smart 1. Podręcznik”

Giorgio Motta

LektorKlett

827/1/2017

4

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla kl. 4”   + ćwiczenia

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

5

Przyroda

 

/dotacja/

„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4”     + ćwiczenia

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

863/2017

6

Plastyka

/dotacja/

„Plastyka. Podręcznik do klasy 4”

St. Stopczyk

B. Neubart

WSiP

779/1/2017

7

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do klasy 4”

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

U. Smoczyńska

WSiP

858/1/2017

8

Technika

/dotacja/

„Technika na co dzień. Podręcznik”

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

850/2/2017

9

Technika

/dotacja/

„Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze. Podręcznik do techniki”

B. Bogacka-Osińska

D. Łazuchiewicz

WSiP

850/1/2017

10

Religia

/we własnym zakresie/

„Klasa IV SP. Miejsce pełne BOGActw – podręcznik do religii” + ćwiczenia

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

Wydawnictwo Jedność   Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

              Podręczniki  kl. Vrok szk. 2020/2021

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Język polski

 

/dotacja/

„Jutro pójdę w świat. Język polski do kl. 5” podręcznik + ćwiczenia

H. Dobrowolska

M. Dobrowolska

WSiP

868/2/2018

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik do kl. 5”                    + ćwiczenia

H. Lewicka

M. Kowalczyk

WSiP

787/2/2018

3

J. angielski

kl. 5a, 5b

/dotacja/

„STEPS PLUS. Podręcznik do klasy 5”

                + ćwiczenia

S. Wheldon, T. Falla

P. A. Davis, P. Shipton

Oxford University Press

800/2/2017

4

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla kl. 5”       + ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

5

Biologia

/dotacja/

„Puls życia. Podręcznik do biologii do kl. 5”       + ćwiczenia

M. Sęktas

J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

6

Geografia

/dotacja/

„Planeta nowa. Podręcznik do geografii dla kl. 5”  

F. Szlajfer, R. Malarz

T. Rachwał

Z. Zaniewicz

Nowa Era

906/1/2018

7

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do muzyki dla kl. 5”

 

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysiak

WSiP

858/2/2018

8

Plastyka

/dotacja/

„Plastyka. Podręcznik do kl. 5”

 

S. K. Stopczyk

B. Neubart

J. Chałaścińska

K. Janus-Borkowska

WSiP

779/2/2018

9

Technika -kontynuacja podr.  z kl. 4 /dotacja/

„Technika na co dzień. Podręcznik”

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

850/2/2017

10

Informatyka

/dotacja/

„Informatyka. Podręcznik do kl. 5”

W. Jochemczyk

I. Krajewska-Kranas

W. Kranas,                        A. Samulska,

M. Wyczółkowski

WSiP

807/2/2018

11

Religia

/we własnym zakresie/

„Bóg szuka człowieka” – dwie części

ks. dr M. Wojtasik

s. B. Zawiślak

Wydawnictwo św. Wojciech Poznań

zgodny z programem nr AZ-2-01/18

 

             Podręczniki  kl. VIrok szk. 2020/2021

 

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Język polski

/dotacja/

„Jutro pójdę w świat. Język polski do kl. 6” podręcznik + ćwiczenia

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

WSiP

868/3/2019

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik dla kl. 6” + ćwiczenia

H. Lewicka

M. Kowalczyk

WSiP

787/3/2019

3

J. niemiecki

6c

/dotacja/

„Wir smart 3”   podręcznik+ćwiczenia

opracowanie zbiorowe

LektorKlett

828/3/2019

4

J.angielski 6a, 6b

/dotacja/

„Steps Plus. Podręcznik do kl. VI”    + ćwiczenia

S. Wheeldon

T. Falla

P. A. Davies

Oxford University Press

800/3/2018

5

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Klasa 6”                               podręcznik   + ćwiczenia

B. Olszewska,                       W. Surdyk-Fertsch,                      G. Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

6

Przyroda

 

/dotacja/

„Puls Życia. Podręcznik do przyrody dla klasy 6”     + ćwiczenia

J. Stawarz

 

Nowa Era

844/2/2019

7

Geografia

/dotacja/

„Planeta Nowa 6”

T. Rachwał, R. Malarz,                   D. Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

8

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do klasy 6”

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

WSiP

858/3/2019

9

Zajęcia techniczne

/dotacja/

„Technika na co dzień. Podręcznik.                   Klasa 4-6”

E. Bubak

E. Królicka

M. Duda

WSiP

850/2/2017

10

Religia

/we własnym zakresie/

„Klasa VI SP. Tajemnice BOGAtego życia-podręcznik do religii” + ćwiczenia

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność

Kielce

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

Podręczniki  kl.VIIrok szk. 2020/2021

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Język polski

 

/dotacja/

„Myśli i słowa. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7”  + ćwiczenia

E. Nowak, J. Gaweł

WSiP

895/1/2017

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy 7” + ćwiczenia

E. Kokiernak-Jurkiewicz

M Wójcicka

A.Drążek, E.Duvnjak

WSiP

787/4/202/z1

3

J. niemiecki 

 7b   I język

/dotacja/

„Magnet smart 2. Podręcznik do klasy 7”

+ ćwiczenia

Giorgio Motta

LektorKlett

817/2/2017

4

J. niemiecki 

7a,7c                      II  język

/dotacja/

„Magnet smart 1. Podręcznik do klasy 7”

+ ćwiczenia

Giorgio Motta

LektorKlett

817/1/2017

5

J. angielski

7a, 7c                  I język

/dotacja/

„Repetytorium Ósmoklasisty dla kl. 7 część 1”

podręcznik + ćwiczenia

 

M. Mann,                           S. Taylore-Knowles

Macmillan

1100/1/2020

4

J. angielski

7b II język

/dotacja/

„Interface 1” + ćwiczenia

Emma Heyderman

Fiona Mauchline

Patrick Howarth

Patricia Reilly

Macmillan

materiał edukacyjny wieloletni

6

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii do klasy 7” + ćwiczenia

J. Kłaczkow

A. Łaszkiewicz

St. Roszak

Nowa Era

877/4/2020/z1

7

Biologia

/dotacja/

„Puls życia. Podręcznik do biologii do klasy 7” + ćwiczenia

M. Jefimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

8

Fizyka

/dotacja/

„Świat fizyki. Podręcznik do klasy 7”                      

B. Sagnowska

WSiP

821/1/2017

9

Chemia

/dotacja/

„Świat chemii. Podręcznik do klasy 7”      

A.Warchoł, A Danel

D. Lewandowska

M. Karelus

W. Tejchman

WSiP

834/1/2017

10

Geografia

/dotacja/

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do klasy 7”

R.Malarz, M.Szubert,     T. Rchwał

Nowa Era

906/3/2019/z1

11

Plastyka

/dotacja/

„Plastyka. Podręcznik do klasy 7”

St. Stopczyk

B. Neubart

J. Chałaścińska

WSiP

779/1/2017

12

Muzyka

/dotacja/

„Klucz do muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy 7”

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

A Sołtysik

WSiP

858/4/2017

13

Informatyka

/dotacja/

„Informatyka. Podręcznik do klasy 7”

W. Jochemczyk

I. Krajewska-Kranas

W. Kranas

M. Wyczółkowski

WSiP

807/4/2020/z1

14

Religia

/we własnym zakresie/

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do nauki religii kl . 7”

ks. K. Melnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność Kielce

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

Podręczniki  kl.VIIIrok szk. 2020/2021

 

Lp

Przedmiot

Nazwa

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1

Język polski

 

/dotacja/

„Myśli i słowa. Podręcznik do j. polskiego dla kl. 8”

„Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćw. dla kl. 8”

E. Nowak,

J. Gaweł,

 

Z. Czarniecka-Rodnik

WSiP

895/2/2018

2

Matematyka

/dotacja/

„Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy 8”   +   ćwiczenia

A. Drążek, E. Duvnjak

E. Kokierniak-

    Jurkiewicz

WSiP

787/5/2018

3

J. niemiecki 

8b I język

/dotacja/

‘MAGNET SMART 3”

podręcznik + ćwiczenia

Giorgio Motta

LektorKlett

817/3/2018

 

4

J. niemiecki 

8aII język

/dotacja/

‘MAGNET SMART 2”

podręcznik + ćwiczenia

Giorgio Motta

LektorKlett

817/2/2017

5

J. angielski

8aI język

/dotacja/

„Oxford Repetytorium Ósmoklasisty”

podręcznik + ćwiczenia

D. Kętla,                         J. Quintana,                          J. Walkden

Oxford University Press

wyd. 2019

6

J. angielski

8b II język

/dotacja/

„INTERFACE 1”   -  ten  sam co w kl.7

+  ćwiczenia

E.Heyderman

F.Mauchline, P.Howarth

P.Reilly

Macmillan

materiał edukacyjny wieloletni

7

Historia

/dotacja/

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii do kl. 8”            +  ćwiczenia

R. Śniegocki

A. Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

8

WOS

/dotacja/

„Dziś i jutro. Podręcznik do kl. 8”

I. Janicka, A.Janicki,

A. Kucia-Maćkowska,                   T. Maćkowski

Nowa Era

874/2017

9

Biologia

/dotacja/

„Puls życia. Podręcznik do biologii do                kl. 8”  + ćwiczenia

B. Sagin

A. Boczarowski

M. Sęktas

Nowa Era

 

 

844/3/2018

10

Fizyka

/dotacja/

„Świat fizyki. Podręcznik do kl. 8”

 

 

M. Rozenbajgier

R. Rozenbajgier

D. Szot-Gawlik

M. Godlewska

WSiP

821/2/2018

11

Chemia

/dotacja/

„Świat chemii. Podręcznik do kl. 8”

 

A. Warchoł,A. Danel

D. Lewandowska

M. Karelus

W. Tejchman

WSiP

834/2/2018

12

Geografia

/dotacja/

„Planeta Nowa. Podręcznik do kl. 8”

 

T. Rachwał

D. Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

13

Informatyka

/dotacja/

„Informatyka. Podręcznik do kl. 8”

 

W. Jochemczyk

I. Krajewska-K.

W. Kranas

M. Wyczółkowski

WSiP

807/5/2018

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

/dotacja/

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik do klasy”

B. Breitkopf

D. Czyżów

WSiP

923/2018

15

Religia

/we własnym zakresie/

„Klasa VIII SP. Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi – podręcznik do religii”

ks. dr K. Mielnicki

E. Kondrak

E. Parszewska

Wydawnictwo Jedność  Kielce

AZ-32-01/13-KI-4/14