OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

MARZEC 2020 R (02.03 – 31.03)

 

22 dni x 4,20 zł = 92,40 zł

         

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 2 do 4 marca 2020 r.

 

NA KONTO BANKOWE

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

 

INFORMACJE O WIELKOŚCI ODLICZEŃ U INTENDENTA

( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.

 

Regulamin stołówki

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"