OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI
CZERWIEC 2019 R
Od 1 listopada obowiązuje nowy regulamin stołówki
(na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice")

03.06. – 18.06 - 12 DNI
45,60 zł (12 dni x 3,80 zł)

W CELU SPRAWDZENIA WIELKOŚCI OPŁAT NALEŻNYCH W OSTATNIM MIESIĄCU
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INTENDENTEM
( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie
w dniach od 3 do 5 czerwca 2019 r.

NA KONTO BANKOWE
Bank PKO BP Oddział I Szczecin
Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837
Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.