OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

PAŹDZIERNIK 2019 R (01.10. – 31.10)

 

23 dni x 4,20 zł = 96,60 zł

         

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 1 do 3 października 2019 r.

 

NA KONTO BANKOWE

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

 

INFORMACJE O WIELKOŚCI ODLICZEŃ U INTENDENTA

( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

 

Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.

 

Regulamin stołówki

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"