OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

MAJ 2019 R

Od 1 listopada obowiązuje nowy regulamin stołówki

(na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice")

 

06.05 – 31.05 - 20 DNI

         76,00 zł (20 dni x 3,80 zł)

         

Proszę w opłatach uwzględniać odliczenia z KWIETNIA

(informacja u intendenta - stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

 

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 6 do 8 maja 2019 r.

 

NA KONTO BANKOWE

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.