OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

MARZEC 2019 R

Od 1 listopada obowiązuje nowy regulamin stołówki

(na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice")

 

01.03 – 29.03 - 21 DNI

         79,80 zł (21 dni x 3,80 zł)

         

Proszę w opłatach uwzględniać odliczenia z LUTEGO

(informacja u intendenta - stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

 

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 1 do 5 marca 2019 r.

 

NA KONTO BANKOWE

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.