OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

 

GRUDZIEŃ 2023 R

15 dni (01-21.12) x 5,00 zł = 75,00 zł

+ dni (22.12; 27-29.12) x 5,00 zł

 

Płatności należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 1 do 5 grudnia 2023 r.

(brak opłaty spowoduje wykreślenie z listy)

 

 KONTO BANKOWE DO WPŁAT ZA OBIADY

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

(w treści:imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady m-c ...) 

 

INFORMACJE U INTENDENTA

stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201

 

Regulamin stołówki

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"