OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI
GRUDZIEŃ 2019 R (02.12. – 20.12)

15 dni x 4,20 zł = 63,00 zł

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie
w dniach od 2 do 4 grudnia 2019 r.
NA KONTO BANKOWE
Bank PKO BP Oddział I Szczecin
Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

GOTÓWKĄ (w sekretariacie)
w dniach 2,4,5 grudnia

INFORMACJE O WIELKOŚCI ODLICZEŃ U INTENDENTA
( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)
Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.
Regulamin stołówki
na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"