OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

 

CZERWIEC 2024 R

 

14 dni (03-20.06) x 5,00 zł = 70,00 zł

 

Płatności należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 3 do 5 czerwca 2024 r.

(brak opłaty spowoduje wykreślenie z listy)

 

 KONTO BANKOWE DO WPŁAT ZA OBIADY

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

(w treści: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za obiady m-c ...) 

 

INFORMACJE U INTENDENTA

stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201

 

Regulamin stołówki

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"