Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców

usytuowana jest przy ul. Grodzkiej 23 na Starym Mieście.

Wkomponowana w soczysty pas zieleni w okolicy zabytkowego

 Zamku Książąt Pomorskich.

UCZNIOWIE SZKOŁY

*        367 uczniów

*        20 uczniów grupy „0”

*        18 oddziałów klas I - VIII

*   oddziały przedszkolne 

 

Kadra nauczycielska spontaniczna w podejmowaniu inicjatyw, otwarta na nowości i  innowacje pedagogiczne.

Pracownicy administracji i obsługi w szczególny sposób zaangażowani w pracę i życie szkoły.

Atmosfera pracy oparta na wzajemnej życzliwości, zrozumieniu i  szacunku sprzyjająca swobodnemu i twórczemu działaniu.

 

 

 Dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Połeć-Trusiuk

 

Wicedyrektorem mgr Urszula Michalec

 

Dzięki staraniom wszystkich pracowników, szkoła nieustannie otrzymuje wiele wyróżnień.

Certyfikaty :

„Zachodniopomorska Szkoła Jakości”

„Bezpieczna Szkoła”

„Szkoła bez przemocy”

Zachodniopomorski  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

„Lider Integracji” – miano nadane w 2002 roku przez

Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przy MEN w Warszawie.