Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia

 Życia i zdrowia na podstawie poradnika dla mieszkańców

miasta Szczecin dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 63

z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Pamiętaj nr 112 jest to europejski numer alarmowy

      Bądź czujny w domu:

·         Zwracaj uwagę na podejrzany bagaż, pakunki, samochody i ludzi zachowujących się dziwnie, nietypowo.

·         Zorientuj się, czy ktoś chroni budynek w którym mieszkasz lub gdzie w najbliższym otoczeniu znajduje się firma ochroniarska, może będziesz potrzebował ich pomocy.

·         Kiedy zauważysz, że w twojej okolicy zamieszkał ktoś budzący podejrzenia, podziel się tą uwagą      z dzielnicowym, staraj się być obiektywnym i przekazuj tylko fakty.

·         Skompletuj zestaw niezbędnych rzeczy, które pomogą Ci przetrwać w razie niebezpieczeństwa : woda (około 3 litrów na osobę), apteczka, gaśnica, ubrania, pościel, podstawowe narzędzia, latarka, radio, baterie .

·         Stwórz plan ewakuacji swojej rodziny obejmujący co najmniej dwa miejsca spotkania poza domem w razie niebezpieczeństwa. Jedno niedaleko domu na wypadek nagłego zdarzenia,  drugie poza najbliższym sąsiedztwem, na wypadek gdybyś nie mógł wrócić do domu.

·         Znajdź punkt kontaktowy poza miejscowością dla rodziny, na wypadek gdybyście się rozdzielili      w razie niebezpieczeństwa.

         ZAWIADOM  POLICJĘ JEŻELI:

        Ktoś podejrzany zagląda do samochodów, albo obserwuje Twoja okolicę.

        W sąsiedztwie systematycznie pojawiają się obce podejrzane samochody.

         Ktoś majstruje /oprócz pracowników tych firm/ przy instalacjach elektrycznych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

         Wyczujesz dziwne zapachy wokół budynku.

         Zauważysz obce osoby chodzące od drzwi do drzwi, które niczym się nie legitymują,na przedstawiają się za różnych pracowników np. z gazowni, doradcy prawni, za nieznanych kuzynów itp.

         Ktoś umieszcza większe podejrzane pakunki w ulicznych koszach na śmieci.

         Jakiś człowiek długo i podejrzanie grzebie wśród żywności na półkach- terroryści mogą zatruwać produkty żywnościowe / obserwuj dokładnie co robi/

        W WYPADKU POŻARU ZACHOWAJ ZIMNĄ KREW:    

         -  pochyl się nisko/ gdyż u góry jest najwięcej trującego dymu/przykryj nos i usta

            mokrym materiałem i opuść budynek jak najszybciej.

          -   kiedy otwierasz drzwi to sprawdź w najniższej i środkowej części czy są gorące, jeżeli 

             tak to szukaj innej drogi wyjścia, jeżeli nie to lekko otwórz i wysuń się na korytarz.      

         PAMIĘTAJ DYM ZBIERA SIĘ NAJPIERW POD SUFITEM, POZOSTAŃ WIĘC        

         PONIŻEJ, NAJLEPIEJ POŁOŻYĆ SIĘ NA PODŁODZE I SZUKAĆ WYJŚCIA.

         Po wyjściu powiadom służby ratownicze o osobach lub sąsiadach znajdujących się

         jeszcze w domu.

      JEŻELI WPADNIESZ W RUMOWISKO LUB INNĄ PRZESZKODĘ TO:

            -  Użyj latarki / jeżeli masz/

             -  pozostań na miejscu, by nie powodować wbijania się kurzu, przykryj nos chusteczką             

                 lub ubraniem

             -  uderzaj w rury lub ściany albo inne przedmioty by ratownicy Cię mogli usłyszeć.

             -  krzycz tylko w ostateczności, gdy nie będzie kurzu, piasku lub gruzu /co powoduje 

                wdychanie niepożądanych odpadów/            

          W RAZIE SKAŻENIA TERENU I OGŁOSZENIA ALARMU O SKAŻENIACH POSTĘPUJ

                                                                 ZGODNIE

         Z ZASADAMI PODAWANYMI W KOMUNIKATACH RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH.          

          Jeżeli Jesteś w mieszkaniu – uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz,

               mokrą tkaniną..

               Przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych/ najlepiej

               nawilżyć je roztworem sody oczyszczonej/ zawsze należy ją mieć w domu/ nie opuszczaj   

               mieszkania do przybycia służb ratowniczych

         > Plan działania rodziny na czas klęski żywiołowej

         Rodziny zamieszkałe w rejonach zagrożeń np. powodzią, zagrożeniem z toksycznymi środkami, itp. powinny opracować rodzinne plany na wypadek ewentualnego zagrożenia.

          Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych.

          Może być tak, że w domu trzeba będzie przebywać przez kilka dni i konieczne jest przetrwanie tego trudnego okresu.

          Najlepiej zgromadzić żywność w puszkach : soki, mleko, zupy, przyprawy, sól, cukier, witaminy, suchary, kawa, herbata, warzywa, owoce, mięso.

          Wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3 – 5 dni /wliczając w to podstawowe zasady higieny/.

          Każdy powinien mieć chociaż 1 zmianę bielizny ciepłej i letniej, butów, a dodatkowo coś

          przeciwdeszczowego, koc lub śpiwór.

          Potrzebna będzie apteczka, w tym środki przeciwbólowe, przeczyszczające, zapas leków na

          Choroby przewlekłe rodziny.

          Baterie, latarki, przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, pojemniki, przybory do

          szycia… 

          To wszystko powinno być spakowane i gotowe do zabrania w razie niebezpieczeństwa.         

           Zwierzęta      

          Bezpieczeństwo zwierząt zależy tylko od Ciebie. Zwierzęta muszą mieć wodę i pożywienie

          Zabezpieczenie domu:

          Przenieść na wyższe piętra lub na strych przedmioty wartościowe, stworzyć sytuację pomocy  

          sąsiedzkiej. Ubezpieczyć mieszkanie/dom/ w firmie ubezpieczeniowej.

          > POWÓDŹ       

         Przygotuj się do powodzi, zanim Cię zaskoczy!        

           Alarm ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego 580cm, można

           sprawdzić na wodomierzu przy Moście Długim lub Urzędzie Miasta –        

           tel. 91-42 45 115 w godz.7,30 – 15,30/wtorek , piątek/ 9,00 -17,00 pon.

          a w godzinach popołudniowych i porze nocnej lub

          w dni wolne od pracy tel. 9656 w  Straży Miejskiej.

         GDY ZAGROŻENIE STANIE SIĘ REALNE ZAOPATRZ SIĘ W SPRZĘT :

          Latarki, radio na baterie, świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki. Upewnij się czy wszyscy członkowie rodziny  znają adresy i telefony osób kontaktowych.

         Zapoznaj rodzinę jak zabezpiecza się  mieszkanie, dom obejście.

          Miej włączone radio bateryjne na częstotliwość 92,00 MHz. /Radio Szczecin/ lub TVP-3 - 

          Regionalna. Bądź przygotowany na ewakuację z rodziną. Pamiętaj o zwierzętach. Wszystkie

           rzeczy  schowaj lub przywiąż do czegoś, aby nie popłynęły. Odłącz urządzenia elektryczne, wyłącz sieć  gazową i wodociągową.

          Przygotuj zapasowe pojemniki z woda. Sprawdź prawidłowość zamknięcia okien, drzwi i  

           zabezpiecz je workami piaskiem. Uporządkuj teren wokół budynku i trwale przywiąż meble  

          ogrodowe, taczki, drabiny itp., aby nie porwała woda. Uszczelnij workami z piaskiem

          wszystkie wejścia, ogrodzenia. Jeżeli zostaniesz wytypowany / w czasie powodzi do

          napełniania worków z piaskiem –

           pomagaj. ZAPAMIĘTAJ USTALONE ZASADY SYGNALIZACJI W CZASIE POWODZI.   

          Kolor -biały – potrzeba ewakuacji

          Kolor – czerwony potrzeba żywności i wody pitnej

          Kolor – niebieski   - potrzeba pomocy medycznej    

          Po powodzi; wyrzuć wszystkie rzeczy, sprzęt, które uległy zniszczeniu, aby nie

           rozwijały się pleśnie.      

         WICHURY: Nasłuchuj w radio informacji o wichurze. Nie zatrzymuj się pod trakcjami

          elektrycznymi, drzewami i innymi wysokimi urządzeniami.

          Jeżeli przebywasz w domu; pozostań w budynku, z dala od okien, oszklonych sufitów i

           drzwi.

          Unikaj używania otwartych źródeł ognia/kuchenka gazowa , świece itp./

          Jeżeli służby ratownicze zalecą ewakuację należy; Wyruszyć tak szybko jak to możliwe, 

          zabezpieczyć dom przez wyłączenie urządzeń elektrycznych, głównych zaworów wody i gazu.

          Zabrać wcześniej przygotowane wyposażenie, zawiadomić kogoś poza zasięgiem wichury          

          dokąd się  ewakuujecie.     

         PO POWROCIE DO DOMU : Unikać leżących i zwisających przewodów,/zgłosić takie

         przypadki policji lub straży. Ostrożnie wchodzić do mieszkania, otworzyć okna w celu

         przewietrzenia i osuszenia pomieszczeń. Należy  sprawdzić zamrożoną żywność czy nadaje się

          do spożycia, wykonać

          zdjęcia zniszczeń w celu ubiegania się o odszkodowanie.   

          Sprawdź czy nie ulatnia się gaz, jeżeli tak to otwórz okno i natychmiast wyjdź i zadzwoń do gazowni.

                        

Ważne telefony:         

          pogotowie ciepłownicze;  993

          gazowe- 992,

          energetyczne -991,

          wodno-kanalizacyjne 994,

          policja- 997,

          straż - 998

          pogotowie ratunkowe- 999,                       

          Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 91/5245-110.