Zakres współpracy między SP nr 63 w Szczecinie a Grundschule „Johann Heinrich Pestalozzi” w Prenzlau

1.           Wychowanie morskie :

- rejsy statkami po Odrze

- poznanie historii Szczecina

- wspólne spotkania

- realizowanie projektów

- biwaki

- sejmiki morskie

- uczestnictwo w morskich uroczystościach W Szczecinie i szkole /Dni Morza, zawody sportowe, ślubowanie klas I/.

2.           Klasy integracyjne :

              - zapoznanie ze specyfika pracy nauczycieli z dziećmi niepełnosprawnymi  

- integracja między dziećmi.

3.           Promocja zdrowia :

- wspólne organizowanie imprez „Zdrowo żyć”

- konkursów

- warsztatów

- pokazów

- wycieczek

4.           Turystyka :

- zwiedzanie ciekawych zakątków Szczecina i okolic

- rajdy