DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELI W SZKOLE

od 01.09.2022 r.

Rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny Librus

 

Nazwisko i imię nauczyciela

dzień tygodnia i godzina dostępności dla uczniów i/lub rodziców

sala

Połeć-Trusiuk Joanna

wtorek 15.00-16.00

gabinet dyrektora

Kłos Katarzyna

środa 15.00 -16.00

gabinet wicedyrektora

Molski Sebastian

poniedziałek 15.00-16.00

gabinet wicedyrektora

Bejuk Tomasz

piątek 13:05 - 14:05

pokój nauczycieli w-f

Biskowska-Urbaniak Dorota

poniedziałek 7:00-8:00

31

Brzozowska Iwona

środa 7.15-8.15 (1 i 3 środa miesiąca)

pokój nauczycielski

Dąbrowska Bożena

środa 14.05-15.05

5

Drankowska Małgorzata

piątek 14.10-15.10

27

Drozdowski Marek

środa 14.05-15.05

 

28

Fabiszak Anna

poniedziałek 13.00-14.00

29 A

Furgała Karolina

Wtorek 11.05 - 12.05

35

Gamrat Wojciech

wtorek , 16.00-17.00

18

 

Górecka Anna

Górecki Wojciech

czwartek 15:05-16:05

poniedziałek 14:05 - 15:05

24

29

Górka Małgorzata

wtorek 10.00-11.00

pokój nauczycielski

Herdzik Marzena

środa, 15.15-16.15

33

Iwanowska Dorota

poniedziałek 15.05- 16.05

36

Jagielska Joanna

Wtorek 14.10-15.10

pokój nauczycielski

Januszewska Katarzyna

środa 11.00 - 12.00

pokój nauczycielski

Kozłowska Katarzyna

 

poniedziałek 8.15-9.15

 

pokój nauczycielski

 

Krupa Magdalena

Wtorek 7:15-8:15

24

Kruszewska Joanna

czwartek 16.10 - 17.10

23

Kubińska Jolanta

wtorek 10.00-11.00

pokój nauczycielski

Kuźmińska Aneta

wtorek 12.00-13.00

20

Leonowicz Beata

wtorek 11.05- 12.05

35

Lisowska Ernestyna

czwartek 11.00-12.00

6

Łyczek Natalia

wtorek 12.20-13.20

4

Makulus Elżbieta

poniedziałek 15.45-16.45

33

Matysiewicz Monika

poniedziałek 12.00 - 13.00

22

Mazur Daria

środa 11:30-12:30

32

Mikołajczyk Paulina

wtorek 13.00-14.00

32

Montwiłł Edyta

piątek 8.00-9.00

31

Naguszewska Angelika

poniedziałek 14.15 - 15.15

pokój nauczycielski

Nowakowska Eliza

piątek 7.20 - 8.20

20

Piłat Arkadiusz

Piątek 11:05 – 12:05

pokój nauczycielski

Podraza Agnieszka

 

czwartek 14:05-15:05

 

pokój nauczycielski

 

Pulwer Sylwia

środa 14.05-15.05

38

Rokosz Magdalena

piątek 10:10-11:10

pokój nauczycielski

Rusiniak Wioletta

piątek 11.15-12.00

24

 

 

Rutkowski Jakub

czwartek 14:30-15:30

pokój nauczycielski

Sauter-Nowacka Anna

czwartek 13:00-14:00

29

Sidorowicz Aleksandra

czwartek 11.15 - 12.15

24

Sikorska Anna

wtorek 16.10-17.10

23

Skrobania Mariola

środa 14.20 - 15.05

37

Sobczak Dorota

piątek 07:15 - 08:15

31

Sójka Lucyna

poniedziałek 15.05 - 16.05

35

Spychalska Jolanta

środa, 15.15-16.15

33

Stolarczyk-Gołębiewska Elżbieta

wtorek 13.20 - 14.20

30

Strecker Beata

czwartek 16.00 - 17.00

33

Szarapanowska Gizela

środa 8.20- 9.20

pokój nauczycielski

Szczepanek Andrzej

poniedziałek 13.10 - 14.10

3

Szczypek Arleta

poniedziałek, godz. 15.05-16.05

24

Szpiczak Jowita

wtorek 8.15- 9.15

pokój nauczycielski

Sztolcman Anna

wtorek 10.15 - 11.15

pokój nauczycielski

Szwalska Sylwia

piątek 12:00-13:00

pokój nauczycielski

Szymczyk Paulina

wtorek 12.05-13.05

pokój nauczycielski

Tomczak Olga

środa 13.20-14.20

22

Walczak Anna

środa 11.00 - 12.00

pokój nauczycielski

Weyna Zofia

poniedziałek 15.15-16.15

38

Wojciech Górecki

środa 15:05 - 16:05

29

Wójcicka Izabela

poniedziałek 15.05 - 16.05

36

Zakrzewska Weronika

środa 11.00-12.00

6

Zarzycka Dorota

poniedziałek godz. 14.15- 15.15

28

Zięba Paulina

środa, 11.05-12.05

pokój nauczycielski

Ziętkowska Ewelina

wtorek, 07.15-8.15

34

Żarska Anna

czwartek 10.10 - 11.10

pokój nauczycielski

Żemełka Ewa

wtorek 12.35-13.35

pokój nauczycielski

Żmijewska Izabela

poniedziałek 7:20-8:20

21

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Termin realizacji: 15.11.2021 - 24.06.2022
 
Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie.
 
Opis zakładanych rezultatów w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE":                                                   • Objęcie wsparciem 353 uczniów  w ramach projektu, z czego 152 to uczennice,
• Utworzenie 20 grup w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Objęcie wsparciem co najmniej 100 uczniów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Przeprowadzenie 480 godzin dydaktyczno-wyrównawczych,
• Utworzenie 10 grup w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,
• Przeprowadzenie 240 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia,
• Udział 100 uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia,
• Przeprowadzenie 57 warsztatów,
• Przeprowadzenie 36 godzin  zajęć rozwijających umiejętność uczenia się dla 180 uczniów,
• Przeprowadzenie 60 porad i konsultacji dla co najmniej 60 uczniów,
• Przeprowadzenie 840 godzin zajęć specjalistycznych,
• Objęcie wsparciem 100 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych
 
         
Dzięki działaniom w ramach projektu:
• Ponad 50% uczestników projektu nabędzie umiejętności efektywnego uczenia się,
• U ponad 50%  uczniów zniwelowane zostaną problemy z koncentracją,
• Ponad 50% uczestników nabędzie umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb,
• U ponad 50% uczestników projektu wzrośnie motywacja do nauki,
• Ponad 50% uczestników będzie potrafiła poradzić sobie z trudnymi sytuacjami,

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Warsztaty
 • Szkolenia
 • Porady i konsultacje
 • Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

 

Czym jest OZE?

OZE jest to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii są to „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W związku z tym źródłami energii może być: słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa, biomas oraz biogaz. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.

Krótki film o odnawialnych źródłach energii

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to animacja  zrealizowana przez To Do Media  dla Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat OZE zapraszamy na poniższe strony:

Podcast o Odnawialnych Źródłach Energii:

https://open.spotify.com/show/2S11AFgEemTY9S1VsrL1Py

Portal z ciekawymi artykułami i filmami:

http://odnawialnezrodlaenergii.pl

Strona internetowa PGE Energia Odnawialna:

https://pgeeo.pl/Zielona-energia-i-OZE

Kanał na Youtube „Świat OZE”:

https://www.youtube.com/c/światOZE/videos

 

Celem efektywnego wykorzystania energii  jest zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

 

Rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne:

 • ocieplenie budynków
 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • przebudowa systemów grzewczych
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji
 • systemy zarządzania energią
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, do ogrzania lub ochłodzenia mieszkań zużywa się mniejszą ilość energii, tak aby osiągnąć komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w naszych kieszeniach. Dodatkowo służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej.

 

JADŁOSPIS SP 63 Z OI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA DNI 05 12 – 16 12 2022

 

 

PONIEDZIAŁEK 05 12 2022

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z kaszą manną, miodem, bułka pszenna, chleb razowy

lub pszenno-żytni z masłem, wędliną wieprzową lub drobiową

i warzywami: zupa mleczna - mleko, kasza manna (ziarna

pszenicy), sól, cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna,

drożdże, sól), chleb pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb

razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z

mleka),wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi

kurczaka), ogórek; herbata ziołowa

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Gruszka; herbata lub woda

 

OBIAD Zupa drobiowa: filet z kurczaka, groszek cukrowy, marchew, seler,

pietruszka, por, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, majeranek,

śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, MLEKO

 

Kluski na parze z sosem waniliowym: kluski na parze (mąka pszenna,

woda, sól, cukier, olej, mleko, drożdże), serek waniliowy (twaróg z mleka,

żywe kultury bakterii), cukier, śmietana kwaśna (śmietana z mleka, żywe

kultury bakterii); dieta - kluski na parze z sosem owocowym

(jabłko/truskawka);

Mięta z cytryną

ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO

 

PODWIECZOREK Bułka maślana (mąka pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier, masło

z mleka), herbata owocowa

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

KALOR 978; B 53 g; T 34 g; W 159 g

 

WTOREK 06 12 2022

 

ŚNIADANIE Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z masłem,

wędliną wieprzową lub drobiową, serem żółtym i warzywami: chleb

pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia,

mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), wędlina wieprzowa

(mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi kurczaka), ser żółty

(mleko, sól, kultury bakterii mlekowych), papryka, kakao

z mlekiem – kakao naturalne,mleko; herbata z cytryną

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Winogrona; herbata lub woda

 

OBIAD Kapuśniak mazurski: mięso wieprzowe, kapusta kiszona, marchew,

seler, pietruszka, por, koper, ziemniaki, cebula, czosnek, koncentrat

pomidorowy, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, majeranek;

ALERGENY: SELER

 

Stek z cebulką: mięso wieprzowe, jaja, cebula, olej, mleko, bułka

pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), mąka pszenna (ziarna pszenicy), sól,

pieprz, majeranek, czosnek;

Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

Marchew z groszkiem: marchew, groszek zielony, masło (śmietanka z

mleka), mąka pszenna (ziarna pszenicy), śmietana (śmietana z mleka, żywe

kultury bakterii), sól, cukier;

Kompot: truskawka, cukier;

ALERGENY: JAJA, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

PODWIECZOREK Koktajl mleczno-owocowy : jogurt naturalny (mleko,

żywe kultury bakterii), banan; dieta-banan; herbata lub woda

ALERGENY: MLEKO

 

KALOR 905; B 51 g; T 30 g; W 134 g

 

ŚRODA 07 12 2022

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z makaronem i miodem, bułka pszenna/chleb razowy

z masłem, wędliną wieprzową lub drobiową i warzywami, herbata

rumiankowa: zupa mleczna - mleko, makaron (mąka z pszenicy durum), sól,

cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól),

chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka

z mleka), wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi

indyka), pomidor;

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Chrupki kukurydziane (kasza kukurydziana), herbata owocowa

 

OBIAD Barszcz ukraiński: mięso wieprzowe, buraki, kapusta biała, fasola

biała, marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, czosnek, sól, pieprz, ziele

ang., liść laurowy, majeranek, koncentrat pomidorowy

(pomidory), (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, MLEKO

 

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym: mięso z fileta kurczaka, mieszanka

chińska (marchew, papryka, por, cebula, kiełki fasoli, pędy bambusa), ananas,

mąka ziemniaczana, sos sojowy (soja, sól, mąka pszenna, cukier), ocet

jabłkowy, olej, sól, pieprz, papryka słodka;

Ryż – ryż, masło (śmietanka z mleka), sól;

Kompot: owoce mieszane (śliwka,wiśnia,truskawka,porzeczka) , cukier;

ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, SOJA, MLEKO

 

PODWIECZOREK Mandarynka; herbata lub woda

 

KALOR 969; B 38 g; T 32 g; W 140 g

 

CZWARTEK 08 12 2022

 

ŚNIADANIE Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z masłem,

pasztetem drobiowym i warzywami, twarożek z rzodkiewką: chleb

pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia,

mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), pasztet (mięso z piersi

indyka), twaróg (mleko, żywe kultury bakterii), jogurt naturalny (mleko, żywe

kultury bakterii), rzodkiewka, ogórek kiszony, kakao z mlekiem kakao

naturalne, mleko; herbata ziołowa

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Pomidorki koktajlowe; herbata lub woda

 

OBIAD Zupa dyniowa: boczek wędzony, dynia, marchew, seler, pietruszka, por,

cebula, pomidory, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, śmietana (śmietana

z mleka, żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, MLEKO

 

Klopsiki wieprzowe w sosie koperkowym: mięso wieprzowe, jaja,

cebula, olej, mleko, bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), mąka

pszenna (ziarna pszenicy), sól, pieprz, natka pietruszki, majeranek, czosnek,

koper, śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

Kasza gryczana: kasza gryczana (ziarna gryki),masło (śmietanka z mleka),

sól;

Surówka z czerwonej kapusty: kapusta czerwona, cebula, jabłko, natka

pietruszki, sól, pieprz, majonez (olej rzepakowy, musztarda - woda, ocet,

gorczyca, cukier, sól, jaja);

Kompot: porzeczka, cukier;

ALERGENY: JAJA, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GORCZYCA

 

PODWIECZOREK Jogurt owocowy (mleko, owoce, cukier, żywe kultury bakterii), dieta-mus

owocowy/sok owocowy; herbata lub woda

ALERGENY: MLEKO

 

KALOR 925; B 47 g; T 32 g; W 139 g

 

PIĄTEK 09 12 2022

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, miodem, bułka pszenna,

chleb razowy lub pszenno-żytni z masłem, serek waniliowy, herbata

miętowa : zupa mleczna - mleko, płatki kukurydziane

pełne ziarno (mąka kukurydziana, kaszka pszenna, otręby pszenne), sól, cukier,

miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), chleb pszenno-żytni (mąka

pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa),

masło (śmietanka z mleka), serek waniliowy (twaróg z mleka, żywe kultury

bakterii), dieta-wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi

kurczaka), ogórek,;

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Pomarańcza; herbata lub woda

 

OBIAD Zupa pomidorowa z makaronem: kurczak, marchew, seler,

pietruszka, por, cebula, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, cukier, przecier

pomidorowy (pomidory), makaron (mąka z pszenicy durum), śmietana

(śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

Ryba saute: filet z dorsza/morszczuka (ryba), olej, mąka pszenna, sól,

pieprz;

Kasza bulgur: kasza bulgur (ziarna pszenicy),masło (śmietanka z mleka),

sól;

Surówka z ogórka kiszonego z marchewką: ogórek kiszony, marchew,

cebula, natka pietruszki, sól, pieprz, olej;

Herbata z cytryną

ALERGENY: RYBA, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

PODWIECZOREK Wafle ryżowe: ryż brązowy, słonecznik, kukurydza, kasza

gryczana, kasza jaglana, siemię lniane; herbata owocowa

 

KALOR 912; B 31 g; T 33 g; W 118 g

 

PONIEDZIAŁEK 12 12 2022

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z płatkami ryżowymi i miodem, bułka

pszenna/chleb razowy z masłem, wędliną wieprzową lub drobiową

i warzywami, herbata z cytryną: zupa mleczna - mleko, płatki ryżowe

(ziarna ryżu), sól, cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól),

chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka

z mleka), wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi

indyka), ogórek;

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Jabłko ; herbata lub woda

 

OBIAD Zupa ziemniaczana: mięso wieprzowe, marchew, seler, pietruszka, por,

ziemniaki, papryka, szczypior, czosnek, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy,

majeranek;

ALERGENY: SELER

Makaron z serem i śmietaną na słodko; makaron (mąka z pszenicy

durum), sól, twaróg (mleko, żywe kultury bakterii), cukier, śmietana kwaśna

(śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

Herbata ziołowa

ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO

 

PODWIECZOREK Rogal maślany (mąka pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier, masło

z mleka); herbata owocowa

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

KALOR 1021; B 48 g; T 37 g; W 117 g

 

WTOREK 13 12 2022

 

ŚNIADANIE Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z masłem, parówką

drobiową i ketchupem i warzywami: chleb pszenno-żytni (mąka pszenna,

mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło

(śmietanka z mleka), parówka z filetem drobiowym (mięso z piersi kurczaka,

białka mleka), ketchup łagodny (pomidory, cukier, sól), ogórek; kawa

z mlekiem kawa zbożowa (cykoria, żyto), mleko; herbata ziołowa;

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Banan, herbata lub woda

 

OBIAD Krupnik jęczmienny: kurczak, marchew, seler, pietruszka, por,

ziemniaki, kasza pęczak (ziarna jęczmienia), sól, pieprz, ziele ang., liść

laurowy, natka pietruszki;

ALERGENY: SELER, GLUTEN Z JĘCZMIENIA

 

Kotlet schabowy: schab, jaja, olej, mleko, bułka tarta (mąka

pszenna, drożdże, sól), sól, pieprz;

Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

Surówka Colesław: kapusta biała, marchew, cebula, jabłko, natka pietruszki,

sól, pieprz, majonez (olej rzepakowy, musztarda -woda, ocet, gorczyca, cukier,

sól, jaja);

Kompot: wiśnia, cukier;

ALERGENY: JAJA, MLEKO, GORCZYCA

 

PODWIECZOREK Mleko smakowe (mleko, owoce/kakao), dieta-mus/sok

owocowy; herbata lub woda

ALERGENY: MLEKO

 

KALOR 1010; B 44 g; T 46 g; W 136

 

ŚRODA 14 12 2022

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z kaszą manną, miodem, bułka pszenna, chleb

razowy lub pszenno-żytni z masłem, serkiem kakaowym, herbata

z cytryną : zupa mleczna - mleko, kasza manna (ziarna pszenicy), sól, cukier,

miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), chleb pszenno-żytni (mąka

pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa),

masło (śmietanka z mleka), serek naturalny (twaróg z mleka, żywe kultury

bakterii), kakao; dieta-wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso

z piersi kurczaka),pomidor;

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Papryka kolorowa; herbata lub woda

 

OBIAD Zupa kukurydziana: kurczak, kukurydza, marchew, seler, pietruszka,

por, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, mąka pszenna (ziarna

pszenicy), śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

Pieczeń z indyka: filet z indyka, por, marchew, seler, pietruszka,

czosnek, olej, sól, pieprz, papryka słodka, czosnek, majeranek, liść laurowy,

ziele ang., śmietana słodka (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii), mąka

pszenna (ziarna pszenicy);

Ryż : ryż, masło (śmietanka z mleka),

 

 

Marchew z jabłkiem: marchew, jabłko, chrzan kremowy (korzeń chrzanu,

woda, cukier, śmietanka , olej rzepakowy, mleko), śmietana (śmietana

z mleka, żywe kultury bakterii)/jogurt naturalny (mleko, żywe kultury

bakterii);

Kompot: owoce mieszane (śliwka,wiśnia,truskawka,porzeczka) , cukier;

ALERGENY: SELER, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

PODWIECZOREK Ciastko zbożowe: zboża pełnoziarniste (mąka pszenna pełnoziarnista, płatki

owsiane, mąka jęczmienna pełnoziarnista, mąka żytnia pełnoziarnista, mąka

pełnoziarnista z pszenicy orkisz), cukier, sól, mleko; herbata owocowa

ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, OWSA, MLEKO

 

KALOR 932; B 38 g; T 30 g; W 122 g

 

CZWARTEK 15 12 2022

 

ŚNIADANIE Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z masłem,

wieprzową lub drobiową i warzywami, twarożek z rzodkiewką: chleb

pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia,

mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), wędlina wieprzowa (mięso

ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi kurczaka), twaróg (mleko, żywe kultury

bakterii), jogurt naturalny (mleko, żywe kultury bakterii), rzodkiewka, sałata

lodowa, kakao z mlekiem kakao naturalne, mleko; herbata z cytryną

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Gruszka, herbata lub woda

 

OBIAD Zupa z fasolki szparagowej: kurczak, fasolka szparagowa, marchew,

seler, pietruszka, por, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, śmietana

(śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, MLEKO

 

Gulasz wieprzowy: mięso z szynki, mąka pszenna (ziarna

pszenicy), marchew, cebula, czosnek, olej, sól, pieprz, liść laurowy, ziele

angielskie, majeranek;

Kasza pęczak: kasza pęczak (ziarna jęczmienia),masło (śmietanka

z mleka), sól;

Surówka z buraczków: burak, cebula, jabłko, natka pietruszki, sól, pieprz,

olej;

Kompot: malina, cukier;

ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, JĘCZMIENIA

 

PODWIECZOREK Maślanka naturalna z truskawką: maślanka naturalna (mleko, żywe kultury

bakterii), truskawka; dieta-mus truskawkowy; herbata lub woda

ALERGENY: MLEKO

 

KALOR 962; B 45 g; T 35 g; W 153 g

PIĄTEK 16 12 2022

 

ŚNIADANIE Zupa mleczna z makaronem, miodem, bułka pszenna/

chleb razowy z masłem, serem żółtym i warzywami, herbata

z cytryną : zupa mleczna - mleko, makaron (mąka z pszenicy durum), sól,

cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), chleb razowy (mąka

żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), ser żółty

(mleko, sól, kultury bakterii mlekowych), ogórek;

dieta-wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi

kurczaka);

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA

 

II ŚNIADANIE Winogrona; herbata lub woda

 

OBIAD Zupa barszcz biały z jajkiem: biała kiełbasa, jaja, marchew, seler,

pietruszka, por, ziemniaki, czosnek, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy,

majeranek, mąka pszenna (ziarna pszenicy), śmietana (śmietana z mleka,

żywe kultury bakterii);

ALERGENY: SELER, GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO

 

Kotlet rybny: filet z miruny/morszczuka (ryba), boczek wieprzowy, jaja, mąka

pszenna (ziarna pszenicy), olej, mleko, natka pietruszki, cebula, sól, pieprz;

Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

Surówka z kiszonej kapusty: kapusta kiszona,

marchew, cebula, jabłko, natka pietruszki, sól, pieprz, olej;

Herbata owocowa

ALERGENY: RYBA, JAJA, GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO

 

PODWIECZOREK Chałka (mąka pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier, masło z mleka);

herbata owocowa

ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

 

KALOR 908; B 49 g; T 29 g; W 146 g

Dieta bez-mleczna/bez laktozy – bez mleka, masła, śmietany, twarogu/ bez mleka,

masło bez laktozy, śmietana bez laktozy, serek bez laktozy

 

 

ALERGENY : 1-GLUTEN ( 1.1 – PSZENICA, 1.2 – ŻYTO, 1.3 – JĘCZMIEŃ, 1.4 – OWIES,1.5 - ORKISZ),

2-SKORUPIAKI, 3-JAJA, 4-RYBY, 5-ORZESZKI ZIEMNE, 6-SOJA, 7-MLEKO, 8-ORZECHY,

9- SELER, 10-GORCZYCA, 11-SEZAM, 12-DWUTLENEK SIARKI, 13-ŁUBIN, 14-MIĘCZAKI.

Do przygotowywania potraw używane są przyprawy: pieprz czarny i ziołowy, majeranek,

oregano, bazylia, tymianek, zioła prowansalskie, cukier waniliowy. Zgodnie z informacjami od

producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

 

Intendent zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie z przyczyn od niego niezależnych.