Szczecin, 29.05.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 63

Im. Zw. Zawodowych Marynarzy i Portowców

Grodzka 23

70-546 Szczecin

załączniki do regulaminu: Aneks 1 NNW Szkolne III 184, Aneks 1 Tabela Uszczerbku, NNW 1111 Szkolna KARTA, Obowiązek Informacyjny ADO, OŚWIADCZENIA GRUPOWE OWU ze składką , OWU NNW Szkolne III rodo

Szanowni Państwo,

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu placówek oświatowych.

 

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

 

Zalety:

 • szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji placówki oświatowej;
 • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • pogryzienie przez psa i kota, użądlenie oraz zwrot kosztów operacji plastycznej w podstawowym zakresie ubezpieczenia;
 • możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla dyrektora placówki, nauczycieli oraz zatrudnionych pracowników.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie psa lub kota oraz użądlenie;
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zwrot kosztów korepetycji.

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu pod warunkiem, że nie jest to uprawianie sportu w celach zarobkowych.

Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie.

 

ZAKRES PODSTAWOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

Śmierć wskutek NW

30 000 zł

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

15 000 zł

(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW

15 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

7 500 zł

(dodatkowa suma ubezpieczenia)

Jednorazowe świadczenie  z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

225 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW

6 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW

400 zł

ZAKRES DODATKOWY

SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

6 000 zł

Klauzula nr 2 –dzienne świadczenie szpitalne

35 zł/ dzień, limit 3 150 zł

Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

10 zł/ dzień, limit 1 800 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

6 000 zł

Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych     lub uszkodzenia sprzętu medycznego

 

6 000 zł

                 500 zł

 

Klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

1 500 zł

Klauzula nr 15 - COMPENSA iMe - Ubezpieczenie

1 zgłoszenie

SKŁADKA  NNW ZA 1 OSOBĘ

36 zł

Klauzula nr 17 – odpowiedzialność cywilna personelu placówki oświatowej

Suma gwarancyjna 30 000 zł

bezskładkowo

 

Forma ubezpieczenia – imienna.

Termin płatności składki - do 31 października 2018r.

 

Zasady likwidacji szkód (szybka ścieżka likwidacji):

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku  podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych  przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej.

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 801 120 000 lub (+48) 22 501 60 00.  

Formy zgłoszenia szkody:

 • Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
 • Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY.

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa  - www.compensa.pl bądź w szkole.

 

Dodatkowe zniżki dla personelu, prawnych opiekunów dzieci oraz młodzieży.

ubezpieczeniu COMPESNA RODZINA – do 10%;

ubezpieczeniu COMPESNA MÓJ DOM – do 10%;

ubezpieczeniu COMPENA VOYAGE – do 10%;

 

Warunki ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie szkolne III 184  zatwierdzone uchwałą Zarządu Compensa TU S.A. VIG nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Istnieje możliwość negocjacji sum oraz zakresu ubezpieczenia.

Oferta ważna do 31.09.2018r.

Z poważeniem

Teresa Duniec-Łuksza

Premium Ubezpieczenia

Tel. +48 603 939 172, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.