W naszej szkole jest 19 sal lekcyjnych, w tym :

·        6 sal przystosowanych do nauczania w integracji

·        sala komputerowa

·         sale języka polskiego

 

·        języka niemieckiego

·        języka angielskiego

·        przyrody

·        historii

·        matematyki

Gabinety :

·        dyrektora, wicedyrektora

·        pedagoga szkolnego

·        psychologa

·        logopedy

·        terapii SI

·        pielęgniarki

·        księgowej

Inne pomieszczenia :

·        świetlica

·        kompleks dla grupy „0”

·        biblioteka

·        czytelnia

·        stołówka

·        sklepik

·        szatnia

·        pomieszczenia gospodarcze

Sala gimnastyczna z nowoczesną nawierzchnią.

Boisko szkolne, monitoring wizyjny.

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" oraz  Internetowe centrum informacji multimedialnej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".