Grono  pedagogiczne  2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2019/ 2020

 

 

Dyrektor szkoły

 mgr Joanna Połeć – Trusiuk

 

Wicedyrektor szkoły

mgr Urszula Michalec

 

Psycholog szkolny

mgr Małgorzata Drankowska

 

Psycholog szkolny

mgr Anna Fabiszak

 

Logopeda

mgr Elżbieta Stolarczyk-Gołębiewska

 

Język polski

mgr Olga Tomczak
mgr Mariola Skrobania
mgr Ernestyna Lisowska
mgr Bożena Dąbrowska
mgr Elżbieta Kubera

Matematyka

mgr Urszula Michalec

mgr Joanna Kruszewska

mgr Sylwia Pulwer

mgr Barbara Rozwadowska

 

Język angielski

mgr Natalia Łyczek

mgr Paulina Zięba

mgr Andrzej Szczepanek

 

Język niemiecki

mgr Anna Kranzmann-Żelepień

mgr Sebastian Molski

Przyroda/ Biologia

mgr Aleksandra Sidorowicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lubomir Czajka

 

Chemia

mgr inż. Wioletta Rusiniak

Fizyka
mgr Michał Wnęk

Historia/ wiedza o społeczeństwie
mgr Arkadiusz Piłat

mgr Jakub Rutkowski

Geografia
mgr Joanna Pisańska

 

Informatyka

mgr Joanna Połeć-Trusiuk

mgr Katarzyna Zajączkowska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Dorota Zarzycka

mgr Michał Garczewski

mgr Sławomir Cimoszko

Technika
mgr Stanisława Nazaruk

Muzyka
Eliza Nowakowska

 

Plastyka
mgr Maria Kulbacka

 

Etyka
mgr Jakub Rutkowski

 

Religia

mgr Sylwia Mackiewicz

Ks. Tomasz Kawczyk

mgr Wioleta Sobocińska

mgr Tytus Gudzowski

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Drankowska

mgr Justyna Kosowska

 

Doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Drankowska

 

 

 

 

 

 

 

Pedagodzy współorganizujący proces kształcenia

mgr Dorota Zimny

mgr Agnieszka Wojtczak-Pokora

mgr Anna Sztolcman

mgr Elżbieta Makulus

mgr Justyna Kosowska

mgr Monika Matysiewicz

mgr Anna Sikorska

mgr Zofia Weyna

mgr Magdalena Krupa

mgr Barbara Grzelecka-Sobańska

mgr Daria Ciechacka

mgr Katarzyna Kłos

mgr Joanna Uberman

mgr Aneta Kuźmińska

mgr Anna Sauter-Nowacka

mgr Marzena Herdzik

mgr Małgorzata Górka

 

 

 

 Edukacja wczesnoszkolne

mgr Lucyna Sójka

mgr Beata Leonowicz

mgr Dorota Iwankiewicz

mgr Beata Strecker

mgr Jolanta Spychalska

 

Grupa „0”

mgr Jolanta Kubińska

mgr Marek Ryży

 

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

mgr Izabela Wójcicka

mgr Joanna Jagielska

mgr Helena Rachwał

mgr Beata Kardynał

mgr Edyta Gradel

 

Świetlica

mgr Iwona Witkowska

mgr Marlena Jura

mgr Marlena Wastowska

mgr Stanisława Nazaruk

 

Czytelnia

mgr Bożena Dąbrowska