Celem efektywnego wykorzystania energii  jest zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

 

Rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne:

  • ocieplenie budynków
  • wymiana okien
  • wymiana drzwi zewnętrznych
  • przebudowa systemów grzewczych
  • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji
  • systemy zarządzania energią
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, do ogrzania lub ochłodzenia mieszkań zużywa się mniejszą ilość energii, tak aby osiągnąć komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w naszych kieszeniach. Dodatkowo służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej.