DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELI W SZKOLE

od 01.09.2022 r.

Rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny Librus

 

Nazwisko i imię nauczyciela

dzień tygodnia i godzina dostępności dla uczniów i/lub rodziców

sala

Połeć-Trusiuk Joanna

wtorek 15.00-16.00

gabinet dyrektora

Kłos Katarzyna

środa 15.00 -16.00

gabinet wicedyrektora

Molski Sebastian

poniedziałek 15.00-16.00

gabinet wicedyrektora

Bejuk Tomasz

piątek 13:05 - 14:05

pokój nauczycieli w-f

Biskowska-Urbaniak Dorota

poniedziałek 7:00-8:00

31

Brzozowska Iwona

środa 7.15-8.15 (1 i 3 środa miesiąca)

pokój nauczycielski

Dąbrowska Bożena

środa 14.05-15.05

5

Drankowska Małgorzata

piątek 14.10-15.10

27

Drozdowski Marek

środa 14.05-15.05

 

28

Fabiszak Anna

poniedziałek 13.00-14.00

29 A

Furgała Karolina

Wtorek 11.05 - 12.05

35

Gamrat Wojciech

wtorek , 16.00-17.00

18

 

Górecka Anna

Górecki Wojciech

czwartek 15:05-16:05

poniedziałek 14:05 - 15:05

24

29

Górka Małgorzata

wtorek 10.00-11.00

pokój nauczycielski

Herdzik Marzena

środa, 15.15-16.15

33

Iwanowska Dorota

poniedziałek 15.05- 16.05

36

Jagielska Joanna

Wtorek 14.10-15.10

pokój nauczycielski

Januszewska Katarzyna

środa 11.00 - 12.00

pokój nauczycielski

Kozłowska Katarzyna

 

poniedziałek 8.15-9.15

 

pokój nauczycielski

 

Krupa Magdalena

Wtorek 7:15-8:15

24

Kruszewska Joanna

czwartek 16.10 - 17.10

23

Kubińska Jolanta

wtorek 10.00-11.00

pokój nauczycielski

Kuźmińska Aneta

wtorek 12.00-13.00

20

Leonowicz Beata

wtorek 11.05- 12.05

35

Lisowska Ernestyna

czwartek 11.00-12.00

6

Łyczek Natalia

wtorek 12.20-13.20

4

Makulus Elżbieta

poniedziałek 15.45-16.45

33

Matysiewicz Monika

poniedziałek 12.00 - 13.00

22

Mazur Daria

środa 11:30-12:30

32

Mikołajczyk Paulina

wtorek 13.00-14.00

32

Montwiłł Edyta

piątek 8.00-9.00

31

Naguszewska Angelika

poniedziałek 14.15 - 15.15

pokój nauczycielski

Nowakowska Eliza

piątek 7.20 - 8.20

20

Piłat Arkadiusz

Piątek 11:05 – 12:05

pokój nauczycielski

Podraza Agnieszka

 

czwartek 14:05-15:05

 

pokój nauczycielski

 

Pulwer Sylwia

środa 14.05-15.05

38

Rokosz Magdalena

piątek 10:10-11:10

pokój nauczycielski

Rusiniak Wioletta

piątek 11.15-12.00

24

 

 

Rutkowski Jakub

czwartek 14:30-15:30

pokój nauczycielski

Sauter-Nowacka Anna

czwartek 13:00-14:00

29

Sidorowicz Aleksandra

czwartek 11.15 - 12.15

24

Sikorska Anna

wtorek 16.10-17.10

23

Skrobania Mariola

środa 14.20 - 15.05

37

Sobczak Dorota

piątek 07:15 - 08:15

31

Sójka Lucyna

poniedziałek 15.05 - 16.05

35

Spychalska Jolanta

środa, 15.15-16.15

33

Stolarczyk-Gołębiewska Elżbieta

wtorek 13.20 - 14.20

30

Strecker Beata

czwartek 16.00 - 17.00

33

Szarapanowska Gizela

środa 8.20- 9.20

pokój nauczycielski

Szczepanek Andrzej

poniedziałek 13.10 - 14.10

3

Szczypek Arleta

poniedziałek, godz. 15.05-16.05

24

Szpiczak Jowita

wtorek 8.15- 9.15

pokój nauczycielski

Sztolcman Anna

wtorek 10.15 - 11.15

pokój nauczycielski

Szwalska Sylwia

piątek 12:00-13:00

pokój nauczycielski

Szymczyk Paulina

wtorek 12.05-13.05

pokój nauczycielski

Tomczak Olga

środa 13.20-14.20

22

Walczak Anna

środa 11.00 - 12.00

pokój nauczycielski

Weyna Zofia

poniedziałek 15.15-16.15

38

Wojciech Górecki

środa 15:05 - 16:05

29

Wójcicka Izabela

poniedziałek 15.05 - 16.05

36

Zakrzewska Weronika

środa 11.00-12.00

6

Zarzycka Dorota

poniedziałek godz. 14.15- 15.15

28

Zięba Paulina

środa, 11.05-12.05

pokój nauczycielski

Ziętkowska Ewelina

wtorek, 07.15-8.15

34

Żarska Anna

czwartek 10.10 - 11.10

pokój nauczycielski

Żemełka Ewa

wtorek 12.35-13.35

pokój nauczycielski

Żmijewska Izabela

poniedziałek 7:20-8:20

21

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Termin realizacji: 15.11.2021 - 24.06.2022
 
Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie.
 
Opis zakładanych rezultatów w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE":                                                   • Objęcie wsparciem 353 uczniów  w ramach projektu, z czego 152 to uczennice,
• Utworzenie 20 grup w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Objęcie wsparciem co najmniej 100 uczniów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Przeprowadzenie 480 godzin dydaktyczno-wyrównawczych,
• Utworzenie 10 grup w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,
• Przeprowadzenie 240 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia,
• Udział 100 uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia,
• Przeprowadzenie 57 warsztatów,
• Przeprowadzenie 36 godzin  zajęć rozwijających umiejętność uczenia się dla 180 uczniów,
• Przeprowadzenie 60 porad i konsultacji dla co najmniej 60 uczniów,
• Przeprowadzenie 840 godzin zajęć specjalistycznych,
• Objęcie wsparciem 100 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych
 
         
Dzięki działaniom w ramach projektu:
• Ponad 50% uczestników projektu nabędzie umiejętności efektywnego uczenia się,
• U ponad 50%  uczniów zniwelowane zostaną problemy z koncentracją,
• Ponad 50% uczestników nabędzie umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb,
• U ponad 50% uczestników projektu wzrośnie motywacja do nauki,
• Ponad 50% uczestników będzie potrafiła poradzić sobie z trudnymi sytuacjami,

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Warsztaty
 • Szkolenia
 • Porady i konsultacje
 • Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

 

Czym jest OZE?

OZE jest to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii są to „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W związku z tym źródłami energii może być: słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa, biomas oraz biogaz. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.

Krótki film o odnawialnych źródłach energii

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to animacja  zrealizowana przez To Do Media  dla Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat OZE zapraszamy na poniższe strony:

Podcast o Odnawialnych Źródłach Energii:

https://open.spotify.com/show/2S11AFgEemTY9S1VsrL1Py

Portal z ciekawymi artykułami i filmami:

http://odnawialnezrodlaenergii.pl

Strona internetowa PGE Energia Odnawialna:

https://pgeeo.pl/Zielona-energia-i-OZE

Kanał na Youtube „Świat OZE”:

https://www.youtube.com/c/światOZE/videos

 

Celem efektywnego wykorzystania energii  jest zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

 

Rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne:

 • ocieplenie budynków
 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • przebudowa systemów grzewczych
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji
 • systemy zarządzania energią
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, do ogrzania lub ochłodzenia mieszkań zużywa się mniejszą ilość energii, tak aby osiągnąć komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w naszych kieszeniach. Dodatkowo służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej.