W piątek 15 lutego uczniowie klas IV -VIII uczestniczyli przedstawieniu teatralnym "Dzieci sieci". Inscenizacja zrealizowana przez Teatr ALERT z Wrocławia, w ciekawy sposób "opowiedziała" o 
pokoleniu młodych ludzi, którzy od najmłodszych lat wychowują się w środowisku medialnym. Spektakl poruszył również temat przyjaźni, samotności, przemocy rówieśniczej oraz uzależnienia od mediów 
społecznościowych, odbył się w ramach realizacji szkolnego Programu 
Wychowawczo - Profilaktycznego.