Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

08.09.2022

Zebrania z rodzicami

13.09.2022

Rada Pedagogiczna

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2022/2023

 

do 30.09.2021

Spotkania zespołów nauczycieli ds. IPET

(dot. uczniów z nowymi orzeczeniami)

14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2022

Wszystkich Świętych

11.11.2022

Narodowe Święto Niepodległości

15.11.2022

Zebrania z rodzicami

17.12.2021

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen zachowania. Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie zachowania – konsultacje z rodzicami

22.12.2022

Spotkania świąteczne klas

23-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

24.01.2023

Wystawienie ocen śródrocznych

24.01.2023

Zebranie z rodzicami

31.01.2023

Rada Klasyfikacyjna

10.02.2023

Rada Plenarna

 

13.02.2022- 26.02.2022

FERIE ZIMOWE

21.03.2023

Zebrania z rodzicami

06-11.04.2023

Wiosenna Przerwa Świąteczna

12.05.2023

Propozycje ocen rocznych oraz ocen zachowania. Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie zachowania

23.05.2023

Egzamin Ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

24.05.2023

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka- godz. 09:00

25.05.2023

Egzamin Ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

12.06.2023

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

13.06.2023

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język matematyka - godz. 09:00

14.06.2023

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

06.06.2023

Zebrania z rodzicami

13.06.2023

Wystawienie ocen rocznych

20.06.2023

Rada Klasyfikacyjna

23.06.2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06.2023

Rada Plenarna

24.06.23-31.08.23

FERIE LETNIE