Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 08.09.2020

Zebrania z rodzicami

15.09.2020

Rada Pedagogiczna - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego  na rok 2020/2021   (na platformie Zoom)

do 30.09.2020

Spotkania zespołów nauczycieli ds. IPET

14.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2020

Konsultacje z rodzicami

11.11.2020

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2020

Zebrania z rodzicami

08.12.2020

Propozycje ocen śródrocznych oraz ocen z zachowania.                                                Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych  z przedmiotów nauczania  i  nagannej ocenie  zachowania – konsultacje z rodzicami

22.12.2020

Spotkania świąteczne klas

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

08.01.2021

Wystawienie ocen śródrocznych

12.01.2021

Rada Klasyfikacyjna

14.01.2021

Rada Plenarna

 

    18-31.01.2021

FERIE ZIMOWE

02.02.2021

Zebrania z rodzicami

09.03.2021

Konsultacje z rodzicami

01-06.04.2021

Wiosenna Przerwa Świąteczna

13.04.2021

Zebrania z rodzicami

14.05.2021

Propozycje ocen rocznych oraz ocen zachowania.                                             Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych                                                             z przedmiotów nauczania i nagannej ocenie  zachowania

18.05.2021

                                                   Konsultacje z rodzicami

25.05.2021

Egzamin Ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

26.05.2021

Egzamin Ósmoklasisty - matematyka- godz. 09:00

27.05.2021

Egzamin Ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

16.06.2021

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język polski - godz. 09:00

17.06.2021

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język matematyka - godz. 09:00

18.06.2021

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty - język obcy - godz. 09:00

14.06.2021

Wystawienie ocen rocznych

15.06.2021

Konsultacje z rodzicami

21.06.2021

Rada Klasyfikacyjna

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29.06.2021

Rada Plenarna

26.06.21-31.08.21

FERIE LETNIE

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżury nauczycieli (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

 

             23.12.2020

środa

 

24.12.2020

czwartek

 

28.12.2020

poniedziałek

 

29.12.2020

wtorek

 

30.12.2020

środa

 

31.12.2020

czwartek

 

             

01.04.2021

czwartek

 

02.04.2021

piątek

 

06.04.2021

wtorek

 

               

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04-05.01.2021

poniedziałek, wtorek  (2 dni)

04.06.2021

piątek po Bożym Ciele  (1 dzień)

25,26,27.05.2021

Egzamin Ósmoklasisty (3 dni)

 

 

 

I półrocze: 01.09.2020 – 15.01.2021

II półrocze: 01.02.2021 – 25.06.2021