OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE

 

MARZEC 2023 R 

23 dni(01–31.03) x 4,20 zł = 96,60 zł 

 

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie

w dniach od 1 do 3 marca 2023 r. 

 

 KONTO BANKOWE 

Bank PKO BP Oddział I Szczecin

Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

 

INFORMACJE O WIELKOŚCI ODLICZEŃ U INTENDENTA 

( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)

Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.

 

Regulamin stołówki 

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"