DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELI W SZKOLE

od 01.09.2022 r.

Rodziców prosimy o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny Librus

 

Nazwisko i imię nauczyciela

dzień tygodnia i godzina dostępności dla uczniów i/lub rodziców

sala

Połeć-Trusiuk Joanna

wtorek 15.00-16.00

gabinet dyrektora

Kłos Katarzyna

środa 15.00 -16.00

gabinet wicedyrektora

Molski Sebastian

poniedziałek 15.00-16.00

gabinet wicedyrektora

Bejuk Tomasz

piątek 13:05 - 14:05

pokój nauczycieli w-f

Biskowska-Urbaniak Dorota

poniedziałek 7:00-8:00

31

Brzozowska Iwona

środa 7.15-8.15 (1 i 3 środa miesiąca)

pokój nauczycielski

Dąbrowska Bożena

środa 14.05-15.05

5

Drankowska Małgorzata

piątek 14.10-15.10

27

Drozdowski Marek

środa 14.05-15.05

 

28

Fabiszak Anna

poniedziałek 13.00-14.00

29 A

Furgała Karolina

Wtorek 11.05 - 12.05

35

Gamrat Wojciech

wtorek , 16.00-17.00

18

 

Górecka Anna

Górecki Wojciech

czwartek 15:05-16:05

poniedziałek 14:05 - 15:05

24

29

Górka Małgorzata

wtorek 10.00-11.00

pokój nauczycielski

Herdzik Marzena

środa, 15.15-16.15

33

Iwanowska Dorota

poniedziałek 15.05- 16.05

36

Jagielska Joanna

Wtorek 14.10-15.10

pokój nauczycielski

Januszewska Katarzyna

środa 11.00 - 12.00

pokój nauczycielski

Kozłowska Katarzyna

 

poniedziałek 8.15-9.15

 

pokój nauczycielski

 

Krupa Magdalena

Wtorek 7:15-8:15

24

Kruszewska Joanna

czwartek 16.10 - 17.10

23

Kubińska Jolanta

wtorek 10.00-11.00

pokój nauczycielski

Kuźmińska Aneta

wtorek 12.00-13.00

20

Leonowicz Beata

wtorek 11.05- 12.05

35

Lisowska Ernestyna

czwartek 11.00-12.00

6

Łyczek Natalia

wtorek 12.20-13.20

4

Makulus Elżbieta

poniedziałek 15.45-16.45

33

Matysiewicz Monika

poniedziałek 12.00 - 13.00

22

Mazur Daria

środa 11:30-12:30

32

Mikołajczyk Paulina

wtorek 13.00-14.00

32

Montwiłł Edyta

piątek 8.00-9.00

31

Naguszewska Angelika

poniedziałek 14.15 - 15.15

pokój nauczycielski

Nowakowska Eliza

piątek 7.20 - 8.20

20

Piłat Arkadiusz

Piątek 11:05 – 12:05

pokój nauczycielski

Podraza Agnieszka

 

czwartek 14:05-15:05

 

pokój nauczycielski

 

Pulwer Sylwia

środa 14.05-15.05

38

Rokosz Magdalena

piątek 10:10-11:10

pokój nauczycielski

Rusiniak Wioletta

piątek 11.15-12.00

24

 

 

Rutkowski Jakub

czwartek 14:30-15:30

pokój nauczycielski

Sauter-Nowacka Anna

czwartek 13:00-14:00

29

Sidorowicz Aleksandra

czwartek 11.15 - 12.15

24

Sikorska Anna

wtorek 16.10-17.10

23

Skrobania Mariola

środa 14.20 - 15.05

37

Sobczak Dorota

piątek 07:15 - 08:15

31

Sójka Lucyna

poniedziałek 15.05 - 16.05

35

Spychalska Jolanta

środa, 15.15-16.15

33

Stolarczyk-Gołębiewska Elżbieta

wtorek 13.20 - 14.20

30

Strecker Beata

czwartek 16.00 - 17.00

33

Szarapanowska Gizela

środa 8.20- 9.20

pokój nauczycielski

Szczepanek Andrzej

poniedziałek 13.10 - 14.10

3

Szczypek Arleta

poniedziałek, godz. 15.05-16.05

24

Szpiczak Jowita

wtorek 8.15- 9.15

pokój nauczycielski

Sztolcman Anna

wtorek 10.15 - 11.15

pokój nauczycielski

Szwalska Sylwia

piątek 12:00-13:00

pokój nauczycielski

Szymczyk Paulina

wtorek 12.05-13.05

pokój nauczycielski

Tomczak Olga

środa 13.20-14.20

22

Walczak Anna

środa 11.00 - 12.00

pokój nauczycielski

Weyna Zofia

poniedziałek 15.15-16.15

38

Wojciech Górecki

środa 15:05 - 16:05

29

Wójcicka Izabela

poniedziałek 15.05 - 16.05

36

Zakrzewska Weronika

środa 11.00-12.00

6

Zarzycka Dorota

poniedziałek godz. 14.15- 15.15

28

Zięba Paulina

środa, 11.05-12.05

pokój nauczycielski

Ziętkowska Ewelina

wtorek, 07.15-8.15

34

Żarska Anna

czwartek 10.10 - 11.10

pokój nauczycielski

Żemełka Ewa

wtorek 12.35-13.35

pokój nauczycielski

Żmijewska Izabela

poniedziałek 7:20-8:20

21

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

Termin realizacji: 15.11.2021 - 24.06.2022
 
Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Szczecinie.
 
Opis zakładanych rezultatów w ramach projektu "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE":                                                   • Objęcie wsparciem 353 uczniów  w ramach projektu, z czego 152 to uczennice,
• Utworzenie 20 grup w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Objęcie wsparciem co najmniej 100 uczniów w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• Przeprowadzenie 480 godzin dydaktyczno-wyrównawczych,
• Utworzenie 10 grup w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,
• Przeprowadzenie 240 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia,
• Udział 100 uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia,
• Przeprowadzenie 57 warsztatów,
• Przeprowadzenie 36 godzin  zajęć rozwijających umiejętność uczenia się dla 180 uczniów,
• Przeprowadzenie 60 porad i konsultacji dla co najmniej 60 uczniów,
• Przeprowadzenie 840 godzin zajęć specjalistycznych,
• Objęcie wsparciem 100 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych
 
         
Dzięki działaniom w ramach projektu:
• Ponad 50% uczestników projektu nabędzie umiejętności efektywnego uczenia się,
• U ponad 50%  uczniów zniwelowane zostaną problemy z koncentracją,
• Ponad 50% uczestników nabędzie umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb,
• U ponad 50% uczestników projektu wzrośnie motywacja do nauki,
• Ponad 50% uczestników będzie potrafiła poradzić sobie z trudnymi sytuacjami,

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • Warsztaty
 • Szkolenia
 • Porady i konsultacje
 • Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)

 

Czym jest OZE?

OZE jest to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii są to „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W związku z tym źródłami energii może być: słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa, biomas oraz biogaz. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.

Krótki film o odnawialnych źródłach energii

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to animacja  zrealizowana przez To Do Media  dla Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat OZE zapraszamy na poniższe strony:

Podcast o Odnawialnych Źródłach Energii:

https://open.spotify.com/show/2S11AFgEemTY9S1VsrL1Py

Portal z ciekawymi artykułami i filmami:

http://odnawialnezrodlaenergii.pl

Strona internetowa PGE Energia Odnawialna:

https://pgeeo.pl/Zielona-energia-i-OZE

Kanał na Youtube „Świat OZE”:

https://www.youtube.com/c/światOZE/videos

 

Celem efektywnego wykorzystania energii  jest zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług.

 

Rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne:

 • ocieplenie budynków
 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • przebudowa systemów grzewczych
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji
 • systemy zarządzania energią
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, do ogrzania lub ochłodzenia mieszkań zużywa się mniejszą ilość energii, tak aby osiągnąć komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności w naszych kieszeniach. Dodatkowo służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej.

 

JADŁOSPIS  SP 63 Z OI  DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA DNI  15 05 –   26 05  2023

 

                            

                               PONIEDZIAŁEK          15 05 2023


 ŚNIADANIE          Zupa mleczna z kaszą manną, miodem, bułka pszenna, chleb razowy 

                               lub pszenno-żytni z masłem,  wędliną wieprzową lub drobiową 

                               i warzywami: zupa mleczna - mleko, kasza manna (ziarna 

                             pszenicy), sól, cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna

                             drożdże, sól), chleb pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb 

                             razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z 

                             mleka),wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi 

                             kurczaka), sałata lodowa; herbata z cytryną

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA                            


 II ŚNIADANIE      Winogrona ; herbata lub woda


 OBIAD                   Zupa ziemniaczana z zacierką: mięso wieprzowe, marchew, seler, pietruszka, por, 

                              ziemniaki, makaron (mąka z pszenicy durum), papryka, szczypior, czosnek, sól, 

                              pieprz, ziele ang., liść laurowy, majeranek;   

                              ALERGENY: SELER, GLUTEN Z PSZENICY  

                              Ryż z sosem malinowo-truskawkowym; ryż, malina, truskawka, cukier, 

                              śmietana kwaśna (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

                                Herbata z cytryną

                                ALERGENY: MLEKO                         

                           

 PODWIECZOREK  Paluch drożdżowy(mąka pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier, masło 

                              z mleka);  herbata owocowa 

                              ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                KALOR 910; B 36 g; T 20 g; W 160 g                     

                            

                            WTOREK                 16 05 2023   


 ŚNIADANIE          Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z  masłem, 

                               wędliną wieprzową lub drobiową, serem żółtym i warzywami: chleb 

                             pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, 

                             mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), wędlina wieprzowa 

                             (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi kurczaka), ser żółty                          

                             (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych), pomidor, kakao

                               z mlekiem – kakao naturalne,mleko; herbata rumiankowa

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA


 II ŚNIADANIE      Gruszka; herbata lub woda                            


 OBIAD                   Zupa ogórkowa: kurczak, ogórek kiszony, koper, marchew, seler

                              pietruszka, por, cebula, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, 

                              śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);   

                              ALERGENY: SELER, MLEKO

                              Kotlet mielony: mięso wieprzowe, jaja, cebula, olej, mleko, bułka 

                              pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), bułka tarta (mąka pszenna, drożdże, 

                              sól), sól, pieprz, majeranek, czosnek;

                              Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

                              Buraczki z jabłkiem: burak, cebula, jabłko, natka pietruszki, sól, pieprz, olej;

                                Kompot: owoce mieszane (śliwka,wiśnia,truskawka,porzeczka)

                                ALERGENY: JAJA, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY


 PODWIECZOREK  Budyń śmietankowy; mleko, mąka pszenna (ziarna pszenicy), mąka   

                              ziemniaczana, sól, cukier, śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii), 

                                dieta-mus owocowy/sok owocowy; herbata owocowa

                              ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                KALOR 952; B 51 g; T 40 g; W 128 g

                           

                            ŚRODA                   17 05 2023


 ŚNIADANIE         Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi, miodem, bułka pszenna,/chleb 

                              razowy  z masłem,  serek kakaowy, herbata ziołowa : zupa mleczna - 

                             mleko, płatki kukurydziane pełne ziarno (mąka kukurydziana, kaszka pszenna, otręby 

                             pszenne), sól, cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), chleb 

                             razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), serek 

                             naturalny (twaróg z mleka,  żywe kultury bakterii), kakao; dieta -wędlina wieprzowa 

                             (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi kurczaka), ogórek; 

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA


 II ŚNIADANIE      Jabłko; herbata lub woda


 OBIAD                   Krupnik jęczmienny: kurczak, marchew, seler, pietruszka, por,              

                              ziemniaki, kasza pęczak (ziarna jęczmienia), sól, pieprz, ziele ang., liść     

                              laurowy, natka pietruszki; 

                              ALERGENY: SELER, GLUTEN Z JĘCZMIENIA

                              Wieprzowina w jarzynach: szynka wieprzowa, kalafior, brukselka, cukinia, brokuły, 

                              marchewka, fasolka szparagowa, pomidory krojone (pomidory, sól), koncentrat 

                              pomidorowy (pomidory), sól, pieprz, papryka słodka, majeranek, czosnek;

                              Makaron kolorowy (mąka z pszenicy durum, pomidory/szpinak/burak 

                              w proszku), sól;

                              Sałata ze śmietaną/jogurtem: sałata lodowa, koper,szczypior, śmietana 

                              (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii)/jogurt naturalny (mleko, żywe 

                              kultury bakterii), sól, pieprz;

                              Kompot: śliwka, 

                              ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO

                 

 PODWIECZOREK  Ciastko zbożowe: zboża pełnoziarniste (mąka pszenna pełnoziarnista, płatki 

                                owsiane, mąka jęczmienna pełnoziarnista, mąka żytnia pełnoziarnista, mąka 

                              pełnoziarnista z pszenicy orkisz), cukier, sól, mleko;  herbata owocowa 

                               ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, OWSA, MLEKO 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                               KALOR 923; B 33 g; T 30 g; W 122 g

                            

                            CZWARTEK          18 05 2023


  ŚNIADANIE         Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z  masłem, wędliną 

                               wieprzową lub drobiową i warzywami, twaróg z rzodkiewką: chleb 

                             pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, 

                             mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), twaróg (mleko, żywe 

                             kultury bakterii), jogurt naturalny (mleko, żywe kultury    

                             bakterii), rzodkiewka, wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa 

                             (mięso  z piersi kurczaka), pomidor, kawa z mlekiem – kawa zbożowa 

                             (cykoria, żyto), herbata ziołowa

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA


 II ŚNIADANIE      Ogórek, herbata lub woda


 OBIAD                   Zupa kalafiorowa: kurczak, kalafior, marchew, seler, pietruszka, por, 

                              ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy; śmietana (śmietana z mleka, 

                              żywe kultury bakterii);

                              ALERGENY: SELER, MLEKO

                              Bigos ze słodkiej kapusty: kapusta słodka, boczek świeży, mięso z łopatki 

                              wieprzowej, koncentrat pomidorowy, koper, cebula, sól, pieprz, papryka słodka, 

                              majeranek, czosnek;

                                Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

                              Kompot: porzeczka

                              ALERGENY: MLEKO


PODWIECZOREK    Koktajl mleczno-owocowy : maślanka (mleko, 

                              żywe kultury bakterii), banan; dieta-mus owocowy; herbata lub woda

                              ALERGENY: MLEKO

                                                                                                                                                                                                                                  

                                KALOR 860; B 29g; T 21g; W 100g

                               

                            PIĄTEK                19 05 2023


 ŚNIADANIE          Zupa mleczna z płatkami ryżowymi, miodem, bułka pszenna z masłem, 

                               pastą jajeczną  ze szczypiorkiem: zupa mleczna - mleko, płatki ryżowe 

                             (ziarna ryżu), sól, cukier,  miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), 

                             masło (śmietanka z mleka) , jaja, jogurt naturalny (mleko, żywe kultury 

                             bakterii), natka pietruszki, sól, pieprz, dieta -wędlina  wieprzowa (mięso ze 

                             schabu) lub drobiowa (mięso z piersi kurczaka), papryka, herbata ziołowa;

                              ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, JAJA                            


 II ŚNIADANIE      Chałka (mąka pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier, masło z mleka); 

                              herbata owocowa

                                ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY


 OBIAD                   Zupa pomidorowa z ryżem: kurczak, marchew, seler, pietruszka, 

                              por, cebula,  sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, cukier, ryż, koncentrat 

                              pomidorowy (pomidory), śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii); 

                              ALERGENY: SELER, MLEKO


                              Ryba saute: filet z dorsza (ryba), olej, mąka pszenna, sól, pieprz;

                              Kasza kuskus (ziarna pszenicy), masło (śmietanka z mleka),  sól;

                                Surówka z ogórka kiszonego: ogórek kiszony, marchew, cebula, natka 

                              pietruszki, sól, pieprz, olej;

                                Herbata ziołowa

                                ALERGENY: RYBA, GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO                         

                           

 PODWIECZOREK  Sok owocowo – warzywny (przecier z marchwi,   

                              jabłek,bananów/brzoskwiń/truskawek/malin)                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                KALOR 891; B 56 g; T 21 g; W 149 g


                               PONIEDZIAŁEK          22 05 2023


 ŚNIADANIE         Zupa mleczna z makaronem, miodem, bułka pszenna/ 

                              chleb razowy z masłem,  serem żółtym i warzywami, herbata z cytryną : 

                             zupa mleczna -  mleko, makaron (mąka z pszenicy durum), sól, cukier, miód; 

                             bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), chleb razowy (mąka żytnia, 

                             mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), ser żółty 

                             (mleko, sól, kultury bakterii mlekowych), pomidor; 

                             dieta-wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi 

                             kurczaka); 

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA                            


 II ŚNIADANIE      Jabłko ; herbata lub woda


 OBIAD                   Zupa szczawiowa z jajkiem: kurczak, szczaw, koper, marchew, 

                             seler, pietruszka, por, cebula, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, 

                             jaja, śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);   

                             ALERGENY: SELER, MLEKO, JAJA

 

                              Wodoloty (kartacze); ziemniaki,mąka pszenna (ziarna pszenicy), mąka 

                              ziemniaczana, mięso wieprzowe, cebula, czosnek, sól, pieprz, majeranek;

                              Kapusta zasmażana: kapusta kiszona, cebula, olej,              sól, pieprz, ziele 

                              ang., liść laurowy, masło (śmietanka z mleka), mąka pszenna (ziarna 

                              pszenicy);

                                Herbata z cytryną

                                ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO                        

                           

 PODWIECZOREK  Ciasteczka owsiane: mąka pszenna (ziarna pszenicy), płatki 

                              owsiane, jaja, masło (śmietanka z mleka), cukier; herbata owocowa                            

                              ALERGENY: MLEKO, JAJA, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z OWSA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                KALOR 920; B 32g; T 28g; W 119g                             

                               

                            WTOREK                 23 05 2023   


 ŚNIADANIE          Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z  masłem, parówką                

                               drobiową i ketchupem i warzywami: chleb pszenno-żytni (mąka pszenna, 

                             mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), masło 

                             (śmietanka z mleka), parówka z filetem drobiowym (mięso z piersi kurczaka, 

                             białka mleka), ketchup łagodny (pomidory, cukier, sól), ogórek; kawa 

                               z mlekiem kawa zbożowa (cykoria, żyto), mleko; herbata ziołowa;

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA


 II ŚNIADANIE      Banan; herbata lub woda


 OBIAD                   Zupa drobiowa: filet z kurczaka, groszek cukrowy, marchew, seler

                              pietruszka, por, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, majeranek, 

                              koper, śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii); 

                              ALERGENY: SELER, MLEKO


                              Naleśniki z serem/dżemem; mąka (ziarna pszenicy), jaja

                              mleko, sól, serek śmietankowy (twaróg z mleka, żywe kultury bakterii),  

                              cukier,  cukier waniliowy, dżem 100% (owoce, sok jabłkowy), śmietana kwaśna 

                              (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii);

                                Kompot: wiśnia

                                ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, JAJA


 PODWIECZOREK  Świderki (mąka pszenna, mleko, drożdże, sól, cukier, masło 

                              z mleka);  herbata owocowa

                                ALERGENY: GLUTEN Z PSZENICY, MLEKO 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                KALOR 890; B 43 g; T 29 g; W 140 g                              

         

                              ŚRODA                   24 05 2023


 ŚNIADANIE         Zupa mleczna z kaszą manną, miodem, bułka pszenna,/chleb 

                               razowy  z masłem,  dżemem, herbata z cytryną : zupa mleczna - 

                             mleko, kasza manna (ziarna pszenicy), sól, cukier, miód; bułka pszenna (mąka 

                             pszenna, drożdże, sól), chleb razowy (mąka żytnia, mąka pszenna razowa), 

                             masło (śmietanka z mleka), dżem 100% (owoce, sok jabłkowy); dieta -wędlina 

                             wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi kurczaka), papryka; 

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA 


 II ŚNIADANIE      Gruszka; herbata lub woda


 OBIAD                   Zupa brokułowa: kurczak, brokuły, marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, 

                              sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury 

                              bakterii); 

                              ALERGENY: SELER, MLEKO


                                Filet drobiowy: filet z kurczaka, jaja, olej, mleko, bułka tarta (mąka  

                              pszenna, drożdże, sól), sól, pieprz, papryka słodka, czosnek; 

                                Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

                                Surówka: sałata lodowa, rzodkiewka, pomidor,  ogórek, szczypior, koper, olej, 

                              sól, pieprz;

                              Kompot: owoce mieszane (śliwka,wiśnia,truskawka,porzeczka) 

                              ALERGENY: JAJA, MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY

                

 PODWIECZOREK  Kisiel owocowy: porzeczka, mąka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana), cukier; 

                              herbata lub woda

                                                                                                                                                                                                                                                              

                               KALOR 992; B 46 g; T 39 g; W 134 g

                            

                            CZWARTEK          25 05 2023


  ŚNIADANIE         Kanapka z chleba razowego lub pszenno-żytniego z  masłem, 

                               pasztetem drobiowym i warzywami, twarożek z rzodkiewką: chleb 

                             pszenno-żytni (mąka pszenna, mąka żytnia), chleb razowy (mąka żytnia, 

                             mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka), pasztet (mięso z piersi 

                             indyka), twaróg (mleko, żywe kultury bakterii), jogurt naturalny (mleko, żywe 

                             kultury bakterii), rzodkiewka, ogórek kiszony, kakao z mlekiem kakao 

                             naturalne, mleko; herbata ziołowa

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA 


 II ŚNIADANIE      Pomidor koktajlowy; herbata lub woda


 OBIAD                   Zupa z fasolki szparagowej: kurczak, fasolka szparagowa, marchew, 

                              seler, pietruszka, por, ziemniaki, sól, pieprz, ziele ang., liść laurowy, śmietana 

                              (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii); 

                              ALERGENY: SELER, MLEKO


                              Pulpety drobiowe w sosie warzywnym: mięso z udźca indyka, mleko

                              bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), jaja, mąka pszenna (ziarna 

                              pszenicy), natka z pietruszki, cebula, marchew, seler, pietruszka, por, śmietana 

                              słodka (śmietana z mleka, żywe kultury bakterii), koper, sól, pieprz, papryka 

                              słodka, czosnek;                                                

                                Kasza bulgur: kasza bulgur (ziarna pszenicy),masło (śmietanka z mleka), sól;

                              Surówka Colesław: kapusta biała, marchew, cebula, jabłko, natka pietruszki, 

                              sól, pieprz, majonez (olej rzepakowy, musztarda -woda, ocet, gorczyca, cukier, 

                              sól, jaja);

                              Kompot: malina

                              ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, JAJA, GORCZYCA


PODWIECZOREK   Mleko smakowe (mleko, owoce/kakao), dieta-mus/sok 

                              owocowy; herbata lub woda

                                ALERGENY: MLEKO

                                                                                                                                                                                                                                  

                                KALOR 855; B 33g; T 29g; W 88g

                               

                            PIĄTEK                 26 05 2023


 ŚNIADANIE          Zupa mleczna z płatkami kukurydzianymi i miodem, bułka 

                               pszenna/chleb razowy z masłem, wędliną wieprzową lub drobiową

                               i warzywami, herbata z cytryną: zupa mleczna - mleko, płatki kukurydziane 

                             pełne ziarno (mąka kukurydziana, kaszka pszenna, otręby pszenne), sól, 

                             cukier, miód; bułka pszenna (mąka pszenna, drożdże, sól), chleb razowy (mąka 

                             żytnia, mąka pszenna razowa), masło (śmietanka z mleka),  

                             wędlina wieprzowa (mięso ze schabu) lub drobiowa (mięso z piersi indyka),  

                             sałata lodowa;  

                             ALERGENY: MLEKO, GLUTEN Z PSZENICY, GLUTEN Z ŻYTA 


 II ŚNIADANIE      Winogrona; herbata lub woda

                            

 OBIAD                   Botwinka: mięso wieprzowe, botwinka, marchew, seler, pietruszka, por, ziemniaki, 

                              cebula, koper, sok z cytryny, sól, pieprz, śmietana (śmietana z mleka, żywe kultury 

                              bakterii),;

                              ALERGENY: SELER, MLEKO


                              Kotlet rybny: filet z miruny/morszczuka (ryba), boczek wieprzowy, jaja, mąka 

                              pszenna (ziarna pszenicy), olej, mleko, natka pietruszki, cebula, sól, pieprz;

                              Ziemniaki – ziemniaki, masło (śmietanka z mleka), koper, sól;

                              Surówka z kiszonej kapusty: kapusta kiszona,   

                              marchew, cebula, jabłko, natka pietruszki, sól, pieprz, olej;

                              Herbata ziołowa

                                ALERGENY: RYBA,  GLUTEN Z PSZENICY, JAJA      

                        

 PODWIECZOREK  Wafle ryżowe:  ryż brązowy, słonecznik, kukurydza, kasza 

                              gryczana, kasza jaglana, siemię lniane; herbata owocowa                             

                                                                                                                                                                                                                                  

                                KALOR 908; B 49 g; T 29 g; W 146 g

           Dieta bez-mleczna/bez laktozy – bez mleka, masła, śmietany, twarogu/ bez mleka, 

                                                                masło bez laktozy, śmietana bez laktozy, serek bez laktozy        ALERGENY :  1-GLUTEN ( 1.1 – PSZENICA, 1.2 – ŻYTO, 1.3 – JĘCZMIEŃ, 1.4 – OWIES,1.5 - ORKISZ), 

                             2-SKORUPIAKI, 3-JAJA, 4-RYBY, 5-ORZESZKI ZIEMNE, 6-SOJA, 7-MLEKO, 8-ORZECHY,  

                                9- SELER, 10-GORCZYCA, 11-SEZAM, 12-DWUTLENEK SIARKI, 13-ŁUBIN, 14-MIĘCZAKI.

          Do przygotowywania potraw używane są przyprawy: pieprz czarny i ziołowy, majeranek,  

        oregano, bazylia, tymianek, zioła prowansalskie, cukier waniliowy. Zgodnie z informacjami od 

         producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy.

 

        Intendent zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie z przyczyn od niego niezależnych.