Przedwczoraj...


Właściwie opowieść o naszej szkole trzeba by zacząć od przedstawienia miejsca, w którym została wybudowana. Niewielu ze Szczecinian zna zapewne historię związaną z tym miejscem. Pierwsze wzmianki o tej części Starego Miasta pojawiają się pomiędzy latami 1307-1311. Na terenie naszego, obecnego boiska szkolnego istniał tzw. Dziedziniec Jana. Na nim to ulokowano budynek pełniący rolę szpitala(curia infirmorum). Był pierwszym wymienionym w źródłach pisanych tego typu obiektem w Szczecinie. W roku 1440 miejsce to opisywano jako Zajazd Nędzy (Ehlendshof) a także Dom Pielgrzyma (Pilgrenhus). Zatem przebywać tu mogli oprócz chorych także odwiedzający miasto podróżni. Patronką tego przybytku została św. Elżbieta. Po triumfie reformacji na Pomorzu opiekę nad tym miejscem zorganizowała Fundacja klasztoru św. Jana. Wymienia się ją jako właścicielkę tego obiektu w roku 1723.

Z czasem jeden budynek zastąpiono kilkoma, nadając im około 1830 roku wspólną nazwę Zajazd św. Jana. Od roku 1857 znajduje tu swoją siedzibę szkoła. Tak było do II wojny światowej. W grudniu 1944 naloty bombowe obracają w proch Dziedziniec Jana wraz z istniejącymi tam budynkami. Zniknęła pod gruzami prawie cała dzielnica Stare Miasto.


Wczoraj...

Po ostatecznym przejęciu przez polskie władze Szczecina w 1945 r. rozpoczął się nowy rozdział w 700-letniej historii miasta. Kwartał Starego miasta w rejonie ulic: Grodzkiej, Kuśnierskiej i Farnej czekał na odbudowę aż do lat 50/60-tych. Zwłoka z odbudową podyktowana była ogromem zadań stojących przed Polakami przywracającymi Szczecin na nowo do życia. Rosnąca liczba mieszkańców również tych najmłodszych przyczyniła się do rozpoczęcia odbudowy tej części miasta. Wraz z domami mieszkalnymi postanowiono wybudować szkołę. Na lokalizację nowej placówki oświatowej wybrano ten rejon ze względu na jego dogodne centralne położenie w dzielnicy. Poza tym dawna zabudowa tego terenu nie nadawała się do odbudowy. W roku 1961 przy ulicy Grodzkiej 23 swoje podwoje otworzyła Szkoła Podstawowa nr 63.

 

 

Obecnie...

Współcześnie nasza szkoła liczy ponad 300 uczniów. Jest zatem niedużą, przyjazną placówką.
Wszyscy znamy się osobiście i czujemy się jak w jednej rodzinie. Dyrektorem szkoły jest pani Joanna Połeć - Trusiuk. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty edukacyjnej, licznych kół zainteresowań.Od kilku lat prowadzimy aktywną wymianę z zagranicznymi szkołami z Niemiec.
Specjalnością naszej szkoły jest oczywiście integracja dzieci zdrowych i tych z dysfunkcjami. Jesteśmy wspierani przez naszych przyjaciół ze Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców oraz z firmy "Gustaw Securitas".